اولین سلفی های ایران متعلق به کیست؟

اولین سلفی های ایران متعلق به کیست؟

به گزارش پیلانو عکاسی در دوران ناصرالدین شاه به شکوفایی قابل توجهی رسید؛ چونکه خود او هم به این هنر علاقه داشت و کارهای خوبی هم در عکاسی به ثبت رساند. ناصرالدین شاه در عکاسی، تصاویری از همسران خود، محیط اطراف، کاخ، غلامان و… را به ثبت رسانده؛ وی همینطور اولین سلفی های ایران را به ثبت رسانده است. ناصرالدین شاه گاه این سلفی ها را به همراه همسران خود و گاه به صورت انفرادی با تنظیم دوربین در مقابل آینه به ثبت رسانده است.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، نمایشگاه «فوتوغرافخانه» ۲۵ آذر ماه همزمان با یکصد و هفتاد و هفتمین سالروز تولد عکاسی در ایران برپا شد. این نمایشگاه مجموعه ای شامل بیشتر از ۱۲۰ عکس است که سیری تصویری از آغاز عکاسی در ایران را به روایت ناصرالدین شاه قاجار و «خودتصویر»هایش که اولین سلفی های ایرانی هم محسوب می شوند را نشان داده است.
این آثار دربرگیرنده تصاویری از اولین روایتگران تصویری زندگی مردم ایران همچون هولتسر، عبدالله قاجار، آنتوان سوریوگین و… است.
این مجموعه با همکاری کاخ موزه گلستان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، موزه ملی ملک و مجموعه های شخصی محسن احتشامی فراهم شده و به معرض تماشا گذاشته شده است.
در ادامه گزارش خبرنگار ایسنا از این نمایشگاه را می خوانید:
در این نمایشگاه ۱۲۰ قطعه عکس در چهار یا پنج تالار از فرهنگستان هنر به معرض نمایش گذاشته شده است. چهره های مختلفی در قاب های مختلف ثبت شده اند؛ چهره هایی که دارای شاخصه های تصویری حدودا مشابهی هم هستند. حالات چهره، نحوه لباس پوشیدن و یا ژست گرفتن سوژه ها تفاوت چندانی را به ذهن متبادر نمی کند.

در نمایشگاه «فوتوغرافخانه» تصاویر از افراد مختلفی به معرض نمایش گذاشته شده اند. گاه پرتره هایی را می بینیم و گاه تصاویر دسته جمعی. تصاویر بیشتر متعلق به اهالی کاخ های سلطنتی، افراد نظامی و یا افراد خارجی است. در میان عکس ها بارها چهره ناصرالدین شاه را در حالت های مختلف مشاهده می نماییم. از طرفی، عکاسِ تعداد زیادی از این عکس ها خود ناصرالدین شاه است. به خصوص تصاویری که از اهل و عیالش می بینیم. او گاهی حتی دست به ثبت خویش اندازهایی زده و با زنان حرم سرا مقابل آینه ایستاده و تصاویری را به ثبت رسانده است.

عکاس: ناصرالدین شاه
سال های حدود ۱۳۰۲ الی ۱۳۰۸
روی عکس نوشته شده: در سکوی اطاق فخرالدوله چرکسی
کودک کنار دیوار سمت چپ: بچه شمس الدوله