نگاهی به نمایشگاه کهن الگوها وقتی بوم های نقاشی جایشان را به قاشق ها می دهند!

نگاهی به نمایشگاه کهن الگوها وقتی بوم های نقاشی جایشان را به قاشق ها می دهند!

پیلانو: این دفعه قاشق ها جایگزین بوم های نقاشی شده اند؛ همان قاشق های بزرگی که برای پختن غذا در مراسم های بزرگ استفاده می شدند، حالا با چهره های اساطیری آمیخته و به دیوارهای گالری آویخته شده اند.
«کهن الگوها»، عنوان نمایشگاهی از آثار فروغ ریحانی است که این روزها در گالری شیرین برگزار است. نمایشگاهی که در آن بوم ها جای خودشان را به قاشق ها داده اند تا چهره های اساطیری را به نمایش بگذارند. نمایشگاهی که تلاش دارد با تلفیق قاشق ها و طرح های اساطیری، کهن الگوها را به نمایش بگذارد.
ریحانی در توضیح نمایشگاه خود می گوید: «کهن الگوها الگوهای تکرار شونده ای هستند که از دیرباز در افسانه ها و اسطوره های ملل مختلف به صورت های گوناگون جلوه گر می شوند. کهن الگوها همان قدر پرشمار و پر تنوعند که وضعیت های بشری.»

این هنرمند که سابقه برگزاری چندین نمایشگاه هنری را در داخل و خارج از کشور در کارنامه حرفه ای خود دارد، در گفت وگویی با ایسنا، اظهار می کند: این نمایشگاه به صورت خیلی اتفاقی از قاشق های قدیمی که در مراسم های سنتی برای آشپزی استفاده می شد، آغاز شد. تصمیم گرفتم روی این قاشق ها نقاشی کنم و شخصیت هایی را بکشم که به صورتی بتوانند اصالت این قاشق ها را نمایان کند.
او ادامه می دهد: انتخاب کهن الگوها بیشتر به این علت بود که پرسوناژهای روی قاشق ها شبیه اساطیر قدیمی بودند؛ البته این شخصیت های اساطیری صرفا ایران باستان را در برنمی گیرد، بلکه خیلی از کشورهای اروپا و مصر را نیز شامل می شود. ارتباط این اساطیر با کهن الگوها نیز به نظریه یونگ برمی گردد که می گوید «این کهن الگوها در ناخودآگاه جمعی ما حضور دارند و مدام به اشکال گوناگون در زندگی ما تکرار می شوند». در واقع شناخت این کهن الگوها و اساطیر راهی به اعماق وجود ما می گشاید و به شناخت درون ما کمک نماید.

منبع: