لایجه بودجه ۹۹، ۱۳درصد رشد بودجه برای جوان ترین وزارتخانه دولت

لایجه بودجه ۹۹، ۱۳درصد رشد بودجه برای جوان ترین وزارتخانه دولت

پیلانو: بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان جوان ترین وزارتخانه دولت برای سال ۹۹ بیشتر از ۱۲هزار میلیارد ریال تعیین شد. مبلغ این بودجه حدود ۱۳ درصد بیشتر از دوره ای است که این وزارتخانه در چارچوب معاونت ریاست جمهوری و سازمان مستقل فعالیت می کرد.
به گزارش ایسنا، یکی از شروط مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لایحه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحمیل نشدن بار مالی اضافه به دولت بود. در نتیجه دولت در لایحه بودجه ۹۹ که روز یکشنبه ۱۷ آذرماه به مجلس تقدیم کرد، سهم این وزارتخانه تازه نفس را که مقرر است منبع جایگزینی برای درآمدهای کاهش یافته همچون نفت باشد، ۱۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال (۱۲۷۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) تعیین کرد، مبلغی که ۱۳ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است.
این بودجه پیشنهادی در دو بخش هزینه ای به مبلغ ۵۴۷۷ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ۷۳۲۰ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال برآورد شده است.
در لایحه بودجه که بر طبق برنامه دستگاه ها تدوین شده، برنامه «اکتشافات دیرینه شناسی و تاریخی» ۲۳۲میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال، «تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی» ۳۶۶۷ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال، «تامین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی و تاریخی» ۲۰۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال، «شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس» ۲۰ میلیارد ریال، «گسترش خدمات موزه ای» ۲۰۲۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال، «بررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده سازی آثار بناها، بافت ها و محوطه های باستان شناختی و تاریخی» ۱۰۲میلیارد و ۸/۲۰میلیون ریال، «جذب گردشگران ورودی» ۳۲۲۹ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال، «توسعه گردشگری داخلی» ۱۳۶۵ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال، «توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری» ۳۵۷میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال، «توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک» ۱۲۲ میلیارد ریال، «احیا و رشد تولیدات صنایع دستی» ۴۲۶ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال، «طراحی و ترویج صنایع دستی» ۲۹۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال، «حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی» ۴۲۰ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال، «برنامه پژوهش های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» ۲۷۸ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال، «برنامه آموزش های مهارتی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» ۵۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال برآورد شده است.
جزییات بودجه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای سال ۹۹ به این شرح است:

منبع: