غلامحسین امیرخانی: باید بیشتر از معافیت مالیاتی برای فرهنگ و هنر هزینه نماییم

غلامحسین امیرخانی: باید بیشتر از معافیت مالیاتی برای فرهنگ و هنر هزینه نماییم

به گزارش پیلانو غلامحسین امیرخانی درباره معافیت مالیاتی هنرمندان و حمایت دولت از بند ل قانون مالیاتی در خصوص معافیت فعالیتهای فرهنگی و هنری از پرداخت مالیات اظهار داشت: ما باید بیشتر از اینها برای فرهنگ و هنر هزینه نماییم. باید الگوسازی نماییم. جوان امروز با کلام الگو نمی گیرد، با تصویر و اثر هنری الگو می پذیرد. اگر هنرمندان ما امنیت مالی و معیشتی نداشته باشند، نمی توانند اثر هنری خلق کنند و این یعنی خالی شدن جامعه از اثر هنری و باز هم سقوط اخلاقی.
غلامحسین امیرخانی – رئیس شورایعالی انجمن خوشنویسان -گفت: من چون در مسئولیت های اجرایی هم بوده ام با رقم و بودجه هایی که به هنرمندان تعلق می گیرد تا کار کنند آشنا هستم. به جر تعداد اندکی از هنرمندان که موفق هستند و آثارشان در سطح ملی و بین المللی خواستار دارد و فروش می رود، عمده هنرمندان ما گرسنه اند. چونکه حقوق و درآمد ثابت ندارند و مالیات گرفتن از آنها ظلم مضاعف است. این سبب می شود که دست از کار هنری بکشند. ما در تنظیم قوانین مالیانی برای هنرمندان نباید آن تعداد مثلا ۲۰۰ نفر در رشته های مختلف را حساب نماییم، آنها استثناءهستند. باید چیزی در حدود ۲۰۰ هزار نفر هنرمندی را در نظر بگیریم که درآمدی ندارند و به نان شبشان محتاج اند.
امیرخانی استاد خوشنویسی همینطور رباره بودجه های فرهنگی اظهار داشت: نگاهی به تجربه های جهانی در حوزه فرهنگ و هنر نشان داده است که کشورهای مختلف از ۴ تا ۸ درصد بودجه کشور را به فرهنگ و هنر اختصاص داده اند. در صورتیکه این مسئله در ایران کمتر از یک درصد است.
امیرخانی در ادامه با بیان اهمیت هنر و جایگاه هنر در پرورش و ایجاد بصیرت برای کودکان اظهار داشت: ما همانطور که برای تحصیل فرزندمان و مبحث آموزش و پرورش مالیات نمی دهیم چون که می دانیم نتیجه آن در آینده مشخص خواهد شد برای هنر هم باید همین گونه رفتار نماییم. هنر باعث اعتلای انسانیت است و کودکان ما در آموزش و پرورش با دیدن آثار هنری و آشنا شدن با هنر روحیه تعالی طلب پیدا می کنند. الان مشکل اصلی ما اخلاق است. معضل اخلاقی با دستور العمل و بخشنامه حل نمی گردد، هنر می تواند اخلاق جامعه را به سمت مطلوب سوق دهد.
این استاد خوشنویسی اضافه کرد: اعتبار و حیثیت ما در جهان به فرهنگ و هنر و ادبیات و خوشنویسی ماست. اگر آنرا هم بگیریم چیزی جز در و دیوار باقی نمیماند. وقتی سفیر ژاپن ماموریتش در ایران به اتمام رسید ما را دعوت کرد. از بازنشستگس اش خوشحال بود و می گفت الان با خیال راحت می توانم بنشینم و حافط و مولانا بخوانم.
امیرخانی در انتها اظهار داشت: وقتی که هنرمندان کارشان هنوز بعنوان شغل ثبت نشده و رسمیت ندارند چه انتظاری داریم؟! ما هنوز حمایت های حداقلی از هنرمندان نداریم. اتفاقی که در همه کشورهای دنیا می افتد. در هیچ کشور صاحب هنری از هنرمند مالیات که نمی گیرند، به او کمک هم می کنند تا کار هنری اش را به جامعه عرضه نماید و سطح فرهنگ جامعه را اعتلا ببخشد.