مجید راستی عنوان کرد عوامل تأثیرگذار بر تصویرگری کتاب های کودک

مجید راستی عنوان کرد عوامل تأثیرگذار بر تصویرگری کتاب های کودک

به گزارش پیلانو مجید راستی می گوید: شرایط مالی که ناشر پیش پای تصویرگر می گذارد، آشنایی تصویرگر با ادبیات کودک و همینطور روان شناسی و شناخت مخاطب بر تصویرگری کتاب کودک و نوجوان تاثیر دارد.
این نویسنده ادبیات کودک ونوجوان در گفتگو با ایسنا، درباره وضعیت تصویرگری کتاب های کودک و نوجوان، اظهار نمود: بعضی از کتاب ها آن طور که باید و شاید تصویرگری شان با کتاب همخوان نیست، البته کارهایی هم هستند که خوبند و ایرادی به آنها وارد نیست. تعداد کارهایی که متن و تصویرشان همخوانی ندارد، کم است.
او سپس اظهار داشت: همخوانی نداشتن متن و تصویر علل مختلفی دارد که یکی از آنها ناشر است. ناشر بودجه مشخصی به تصویرگر می دهد و او با عنایت به بودجه ای که گرفته برای تصویرسازی وقت و انرژی می گذارد. همینطور تصویرگران هرچقدر با ادبیات کودک آشناتر باشند، بطور قطع می توانند تصویرهای مناسب تری از دل قصه بیرون بکشند. پس می توان گفت شرایط مالی ای که ناشر پیش پای تصویرگر می گذارد و آشنایی تصویرگر با ادبیات بر تصویرگری ها تاثیر دارد.
راستی تصریح کرد: در بعضی از حوزه ها تجربه های کافی هنوز اتفاق نیفتاده است؛ توانایی و مهارت تصویرگر و مسائل مالی جای خویش را در تصویرگری کتاب کودک دارد، اما روان شناسی و شناخت مخاطب هم باید به این مسائل اضافه شود. همان گونه که در نوشتن کتاب کودک نویسنده باید مخاطب شناسی داشته باشد، برای تصویرگر هم این مورد صادق است. در انتخاب نوع و اندازه قلم تصویرگر باید به مخاطب خود توجه داشته باشد. امکان دارد تصویرگری بخواهد کار هنری انجام دهد و نخواهد از رنگ های متنوعی استفاده نماید، اما اگر این تصویرگر مخاطب شناسی داشته باشد، می داند رنگ یکی از چیزهایی است که بچه ها را با قصه همراه می کند. از طرفی هم به کار بردن رنگ و نوع طراحی باید با عنایت به مخاطب و قصه ای باشد که نوشته شده است. بنابراین می گویم تصویرگر باید با ادبیات کودک و نوجوان آشنا باشد.
او اضافه کرد: اگر تصویرگر شناخت کافی از ادبیات کودک نداشته باشد امکان دارد در تصویرها فرق قصه تخیلی با قصه تمثیلی واضح نباشد. یکی از چیزهایی که می تواند به تصویرگر کمک نماید، ایجاد رابطه بیشتر با نویسنده برای هم فکری و رسیدن به نتیجه مطلوب است. در این زمینه هم ناشر می تواند نقش مهمی داشته باشد. ارتباط و هفکری تصویرگر با نویسنده می تواند او را یک قدم جلوتر ببرد. اگر تصویرگر در جریان خواسته ها و انتظارات نویسنده باشد با خواندن متن و شنیدن صحبت های نویسنده می تواند بخشی از انتظارات او را در طرح اولیه نشان دهد و با همفکری او می تواند کارش را کامل کند. البته قطع کتاب هم در این زمینه می تواند تعیین کننده باشد.
نویسنده کتاب های «چه کسی برای گنجشک نامه نوشت؟»، «موش می­ شم من را بگیر» و «آب گفت من خوردنی نیستم» همینطور بیان کرد: خیلی چیزهای جزئی تر می تواند در تصویرگری کتاب های کودک دخالت کند. تصویرگر قصه کودک و نوجوان با عنایت به مخاطب و نیازهایی که دارد باید تصویرگری کند، البته ابتکار و خلاقیت تصویرگر هم در این زمینه تأثیرگذار است. گاهی می بینم یک تصویرگر تصویرهای خوبی کشیده که از نظر تکنیکی فوق العاده است اما خلاقیت تصویرگر کم است یا برعکس، برخی کارها خلاقیت زیادی دارد اما تکنیک تصویرگر در حد خلاقیتش نیست.
مجید راستی درباره این که برخی معتقدند ضعف بعضی از متن ها در پشت تصاویر زیبا پنهان می شود و متن ها ارزش ادبی ندارند، اظهار نمود: بله این مورد وجود دارد؛ به هر حال نویسنده ها هم در سطوح مختلف قرار دارند و کیفیت کار همه شان یکی نیست. اما اگر ناشری متن ضعیف پذیرفت، امیدوار نیستم که تصویرگری قوی ای را به کار بگیرد چونکه هزینه ای که باید برای تصویرگری بدهد، خیلی بیشتر از متن است. ازاین رو ناشران خوب متن خوب انتخاب می کنند و به تبع آن با تصویرگران خوبی در ارتباط هستند و در کاری که عرضه می کنند، تفاوتی بین متن و تصویر وجود ندارد. اما امکان دارد ناشرانی که تازه کارند و خیلی با آثار کودک آشنا نیستند، در کارهای شان نارسایی هایی وجود داشته باشد. اگر ناشر ضعیف باشد محصولی هم که تولید می کند در حد توانایی خودش است اما ناشران خوب معمولا همه جنبه های کار را رعایت می کنند. عموما کارهای خوب از سوی ناشرانی است که بعد فرهنگی و هنری کار را هم می شناسند و هم رعایت می کنند و اگر این اتفاق نیفتد به ناشر خوب تبدل نمی شوند.