فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران

فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران

به گزارش پیلانو دفتر چهارمین حراج هنرهای ایرانی اسلامی «باران» روز جمعه (۲۴ آبان ماه) با مجموع فروش ۲۶ میلیاردی بسته شد. در این حراجی ۲۵ اثر به فروش نرسید.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی این حراج، گران ترین اثر فروخته شده در این مراسم پنج برگ از شاهنامه به خط نستعلیق متعلق به دوره تیموری بود که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و به قیمت ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
در رتبه بعدی نقاشی مینیاتور و خط، چهره نواب اکبری بیگم، زوجه پادشاه هندوستان اثر هنرمند هندی مربوط به دوره زندیه قرار گرفت که ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد. بعد از آن تابلوی ترجمه متن منشور حقوق بشر کوروش، خوشنویسی و فیروزه کوبی روی عقیق اثر حسین نیک طلب، سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
چهارمین اثر گران قیمت این حراج انگشتر آیه الکرسی اثر حسین یساول، با قلم زنی خط محمدجواد رضوی روی حلقه فدیوم بود که ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. خط نقاشی گلزار اثر حسن زرین قلم، با ترکیب رنگ های طبیعی روی کاغذ دست ساز به تاریخ ۱۳۲۱ هجری قمری هم ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

همینطور نقاشی خط اثر فرامرز پیلارام مربوط به سال ۱۳۵۱ به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. شمایل حضرت علی و حسنین (ع) اثر علی ابن ابراهیم مربوط به دوره قاجار ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.
تندیس فولادی از علیرضا آستانه به مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. خط نقاشی اثر رضا مافی متعلق به سال ۱۳۵۴ هم به مبلغ ۳۷۰ میلیون تومان چکش خورد. اثر مرغ بسم الله اثر عبدالحسین قزوینی به تاریخ ۱۳۰۷ هجری قمری به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
قرآن کریم به خط نسخ وقار شیرازی فرزند وصال شیرازی، مربوط به سال ۱۲۸۰ هجری قمری، ۳۱۰ میلیون تومان چکش خورد. برگی دو رویه از قرآن کریم بر روی پوست آهو به خط کوفی متعلق به سده دوم و سوم هجری قمری، ۳۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
همینطور اثری نقاشی و خط از ناصر اویسی به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. خط نقاشی تصویر امین الملک به خط حسن زرین قلم به تاریخ ۱۲۸۱ هجری قمری هم ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. قطعه خط سیاه مشق اثر میرزا غلامرضا اصفهانی به تاریخ ۱۲۹۸ هجری قمری، ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.
قرآن نفیس غبار نویسی همراه با بازوبند نقره منسوب به مسیح طالقانی متعلق به دوره قاجار ۱۶۰ میلیون تومان، هدیه شد. غبار نویسی آیات قرآن اثر محمدجعفر تبریزی، به تاریخ ۱۱۰۳ هجری قمری، ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید. غبارنویسی تصویر معراج حضرت رسول (ص) اثر محمدابراهیم زرین قلم مربوط به سده ۱۳ هجری قمری به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رسید.
مثنوی شیرین و فرهاد به خط محمدرضا ابن ضیاءالدین مربوط به سال ۱۲۲۷ هجری قمری ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
دو قطعه قطاعی آیات قرآن به خط نستعلیق متعلق به دوره قاجار ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. اثر خط کوفی تزیینی متعلق به ۱۲۹۶ هجری قمری ۷۵ میلیون تومان به فروش رسید. قطعه خط چلیپا اثر عبدالرشید دیلمی، خواهرزاده میرعماد، مربوط به دوره صفوی ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.
قطعه خط سیاه مشق اثر میرحسین تبریزی به تاریخ ۱۲۹۵ هجری قمری، ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. چهار قطعه قطاعی اشعار حافظ بر مبنای خط میرعماد، مربوط به دوره صفوی ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. مجسمه برنزی «ب”»برگرفته از خط میرعماد الحسنی اثر حمید رحیمی بافرانی، ۲۶ میلیون تومان به فروش رسید.
برگی ۱۲ سطری از قرآن کریم به خط کوفی برگرفته از قرآن کریم قرن ۵ و ۶ هجری قمری، ۷۰ میلیون تومان هدیه شد. عصای چوبی با دسته نقره متعلق به عبدالحسین فرمانفرما در دوره احمدشاه قاجار، ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. نقاشی تصویر مولانا با خوشنویسی ضیاء، و نقوش اسدالله کرمانی به تاریخ ۱۲۲۲ هجری قمری، ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط چلیپا اثر شیرعلی متعلق به دوره صفوی ۴۰ میلیون تومان چکش خورد. قطعه خط درویش عبدالمجید طالقانی مربوط به دوره صفوی ۳۲ میلیون تومان و قطعه خط اثر صدرالکتاب شاگرد میرزا محمدرضا کلهر به تاریخ ۱۳۱۶ به مبلغ ۲۵میلیون تومان به فروش رسید.
قطعه خط اثر عبدالرحیم افسر مربوط به دوره قاجار ۳۰ میلیون تومان و قطعه خط تعلیق اثر محمدکاظم واله اصفهانی به تاریخ ۱۲۱۵ هجری قمری، ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. همینطور دو قطعه کتیبه اثر ملک محمد از روی خطوط میرعماد الحسنی قزوینی به تاریخ ۱۳۱۹ هجری قمری، با قیمت ۶۵ میلیون تومان چکش خورد.
ظرف برنجی نفیس به تاریخ ۱۲۹۳ هجری قمری، ۳۰ میلیون تومان به فروش رسید. دیزی خوری مسی با قلم زنی خط نستعلیق محمدعلی متعلق به ۱۲۹۸ هجری قمری، ۲۵ میلیون تومان و بیاض شعر ۲۰ صفحه اثر میرزا کوچک و ۵۳ صفحه اثر وصال شیرازی مربوط به دوره قاجار، ۴۶ میلیون تومان چکش خورد.
قطعه خط اثر محمدحسین عمادالکتاب به تاریخ ۱۳۴۲ هجری قمری، ۵۵ میلیون تومان و قطعه خط نستعلیق اثر ابوعلی الحسینی محمد قدسی متعلق به ۱۳۳۱ هجری قمری، ۸۰ میلیون تومان چکش خورد. طومار سوره هود اثر زین العابدین محلاتی با خط نسخ به تاریخ ۱۲۹۶ هجری قمری ۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.
طومار دعای زیارت عاشورا به خط نسخ محمدباقر اصفهانی به تاریخ ۱۲۶۷ هجری قمری، ۴۴ میلیون تومان چکش خورد. قطعه خط دعا اثر محمدتقی مربوط به دوره قاجار، ۴۲ میلیون تومان و قطعه خط آیه الکرسی اثر سید محمد اصفهانی به تاریخ ۱۳۱۵ هجری قمری، ۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
عقدنامه قاجاری متعلق به سال ۱۲۹۰ هجری قمری، ۷۰ میلیون تومان چکش خورد. قطاعی اثر مهدی شریف به تاریخ ۱۳۰۵ هجری قمری ۳۰ میلیون تومان به فروش رسید. قطعه خط نستعلیق حدیث سلسله الذهب، اثر پور آقابزرگ به تاریخ ۱۳۱۱ هجری قمری ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.
کتاب منشأت با کتابت میرزا مهدی خان منشی با خط تعلیق بدون نقطه مربوط به دوره افشاریه، ۳۳ میلیون تومان به فروش رسید. کتاب دعا به خطّ کوفی مربوط به دوره قاجار، ۵۵ میلیون تومان چکش خورد. قاب آینه متن صلوات بر چهارده معصوم مربوط به دوره قاجار، ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.
غبارنویسی آیات به خط تعلیق مربوط به دوره قاجار ۷۰ میلیون تومان چکش خورد. سطر شکسته نستعلیق منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی مربوط به دوره قاجار ۲۹ میلیون تومان به فروش رسید. سطر نستعلیق اثر علی اکبر گلستانه مربوط به دوره قاجار ۱۲ میلیون تومان چکش خورد.
همینطور انگشتر قاجاری با حکاکی روی عقیق متعلق به ۱۲۲۱ هجری قمری ۱۲ میلیون تومان و هفت قطعه خط میرحسین ترک و شاگردان مربوط به دوره قاجار، ۸۰ میلیون تومان فروخته شد
خط نقاشی اثر محمود زنده رودی به تاریخ ۱۳۹۱، ۸۰ میلیون تومان چکش خورد. قطعه خط نستعلیق حدیث نبوی اثر غلامحسین امیرخانی با تذهیب رامین مرآتی به مبلغ ۷۵ میلیون تومان به فروش رسید. قطعه خط چلیپا اثر کیخسرو خروش به مبلغ ۴۲ میلیون تومان و قطعه خط شکسته نستعلیق اثر یدالله کابلی خوانساری به مبلغ ۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.
قطعه خط نستعلیق علی اشرف صندوق آبادی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان، قطعه خط سیاه مشق اثر احمد پیله چی قزوینی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان و قطعه خط شکسته نستعلیق یدالله کابلی خوانساری به مبلغ ۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.
مجسمه برنزی مرغ بسم الله اثر حمید رحیمی بافرانی مبلغ ۲۰ میلیون تومان چکش خورد. قطعه خط سیاه مشق علی اشرف صندوق آبادی به مبلغ ۲۵ میلیون تومان به فروش رسید. قطعه خط نستعلیق اثر احمد شفیعی ها هم ۱۲ میلیون تومان چکش خورد.
تخشیب و آتش اثر محمدرضا توابی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. برگی از قرآن کریم به خط هنرمند افغانستانی محمد یونس جامی ۱۲ میلیون تومان به فروش رسید. خط کوفی بنایی اثر نیک محمد مستمند غوری هنرمند افغانستانی ۱۳ میلیون تومان به فروش رسید.
نقاشی پشت شیشه سوره علق به خط ریحان اثر سیما عظیمی ۷۰ میلیون تومان و حلیه پیامبر (ص) به خط ثلث و نسخ اثر عبدالله قهرمان ۱۲ میلیون تومان به فروش رسید.
در چهارمین حراج باران ۲۵ اثر به فروش نرسید.