معرفی شورای هنری و مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

معرفی شورای هنری و مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

به گزارش پیلانو با نظر اسماعیل عباسی، شورای هنری و مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران معرفی گشتند.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، اسماعیل عباسی دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران مهدی مقیم نژاد، بهنام صدیقی، رامیار منوچهرزاده و زانیار بلوری را بعنوان شورای هنری این رویداد معرفی نمود.
همچنین انجمن عکاسان ایران محسن زین العابدینی را بعنوان مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران معرفی نمود.
دبیر و شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران مهرماه امسال فعالیت خویش را آغاز کردند و اخیرا احکام آنان صادر گردیده است.
شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران با هدف پشتیبانی از جریان های هنری عکاسی نسل جوان و با رویکرد حرکت به سمت برگزاری نمایشگاههای اندیشمند، ایده محور و به شیوه کیوریتوریال با برگزاری جلسات و نشست هایی و بررسی آثار جمع آوری شده، آثار نهایی را برای هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران برگزید.
انجمن عکاسان ایران هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران را به دبیری اسماعیل عباسی ۸ تا ۱۸ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می نماید.