معرفی سرپرست روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

معرفی سرپرست روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

پیلانو: سرپرست روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ارائه شد.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدعباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت طی حکمی علی ابراهیمی معاون اجرایی مؤسسه را با حفظ مسئولیت قبلی بعنوان سرپرست روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت معرفی نمود. وی در حکم خود از خدمات محمد رحمانی مدیر سابق روابط عمومی مؤسسه نیز قدردانی کرد.

منبع: