آغاز ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران از ۱۰ آبان

آغاز ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران از ۱۰ آبان

پیلانو: ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران از ۱۰ آبان ماه شروع می شود.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، اعضای انجمن عکاسان ایران که تمایل دارند کاندیدای هیات مدیره انجمن شوند می توانند از ۱۰ تا ۲۵ آبان ماه در سایت انجمن به نشانی nips.org.ir ثبت نام کنند.
مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره انجمن اول آذرماه در خانه هنرمندان ایران انجام می شود.
مطابق اساسنامه انجمن عکاسان ایران هیات مدیره انجمن دارای هفت عضو اصلی، سه عضو علی البدل، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که در مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند، در صورت استعفا و یا سلب شرایط عضو اصلی هیات مدیره، عضو علی البدل جایگزین می گردد.
سیف الله صمدیان، فرزاد هاشمی، مسعود زنده روح کرمانی، محمدمهدی رحیمیان، حسن غفاری، افشین شاهرودی، محسن راستانی، مجید ناگهی، سعید دستوری و سید عباس میرهاشمی اعضای فعلی هیات مدیره و کمال الدین شاهرخ، بازرس اصلی و بابک برزویه، بازرس علی البدل فعلی انجمن عکاسان ایران هستند.

منبع: