نمایش آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان قلمزن

نمایش آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان قلمزن

به گزارش پیلانو نگارخانه مس نگار به روال هر ساله و در جهت معرفی و ارتقای هنر قلمزنی، امسال هم نمایشگاه گروهی را به مدت یک هفته بر پا کرده است.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، نمایشگاه گروهی «آثار نفیس هنرمندان قلم زن» که آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان را در کنار هم به معرض نمایش گذاشته است، روز جمعه (۱۹ مهر ماه) در این نگارخانه راه اندازی شد.
محمد حسن گلچین پور، مدیر این مرکز فرهنگی که بر هنرهای سنتی و صناعی تمرکز دارد، درباره این نمایشگاه توضیح داده است: خوشبختانه هنر قلمزنی در این روزها، مورد توجه جوانان قرار گرفته و جوانان با استعدادی به دنبال راه کارهایی برای نوآوری در این هنر باقدمت هستند.
او خاطرنشان کرد: همینطور به علت سختی کاری که این هنر داشت، کمتر بانویی جذب این رشته از هنرهای سنتی می شد، ولی امروز نه تنها تعداد بانوان فعال در این رشته بسیار زیاد شده است، بلکه آثار بدیع و چشم نوازی را هم خلق می کنند.
در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون منصور حافظ پرست، رضا قادران، مجید بهرامی پور، محمدمهدی باباخانی، مصطفی میرفخرایی، محمد خورشیدی، کمال لطفی، رضا عابدی، مهران شیرزاد، سلیمان قربانیان، بهزاد ساعی، حسن نیستانی، امیر مالک صالحی، مینا علی بنا، لیلی صفاری، حمیده بوستان، مهسا شادکام، الهام مهدیان، سیده فاطمه مرتضوی، امیر حسین بزرگیان، داوود خلجی، محمد میرزایی، ابراهیم مختاری و… به معرض نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه گروهی «آثار نفیس هنرمندان قلم زن» که روز جمعه (نوزدهم مهر ماه) با حضور تعدادی از هنرمندان قلمزنی برگزار گردید تا روز پنجشنبه (۲۵ مهر ماه) ادامه دارد.
گالری مس نگار در مجتمع پارک پرنس، واحد تجاری شماره ۵ واقع شده است.