آخر کار لایحه پشتیبانی از مالکیت فکری و معنوی در کمیسیون فرهنگی

آخر کار لایحه پشتیبانی از مالکیت فکری و معنوی در کمیسیون فرهنگی

پیلانو: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از به اتمام رسیدن بررسی و تصویب مواد ارجاعی لایحه حمایت مالکیت فکری به کمیسیون فرهنگی اطلاع داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا، در مورد جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که امروز کار بررسی و به تصویب رساندن مواد ارجاعی لایحه پشتیبانی از مالکیت فکری به کمیسیون فرهنگی مجلس به اتمام رسید، بیان کرد: در جلسه امروز ماده ۶۶ در مورد حقوق مادی ماده ۶۷ در مورد مدت حمایت، ماده ۷۰ درباره تکثیر ناپایدار، ماده ۱۰۴ درباره ثبت آثار، ماده ۱۰۸ درباره قلمروی اجرای این قانون، ماده ۱۱۷ درباره آئین نامه اجرای قانون به تصویب رسید و ماده ۱۰۵ این قانون که درباره آثار نرم افزاری بود حذف شد.
وی افزود: دیگر ماده ارجاعی به کمیسیون که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس تصویب گردید ماده ۱۱۸ بود. در این ماده تصریح شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، قانون پشتیبانی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری و ماده ۶۲ به جز تبصره ۲ آن و مواد ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی لغو می شوند.