بعد از انتشار موغام شور ؛ گرمرودی موغام راست را منتشر می کند، رونمایی در یک فستیوال جهانی

بعد از انتشار موغام شور ؛ گرمرودی موغام راست را منتشر می کند، رونمایی در یک فستیوال جهانی

به گزارش پیلانو فرامرز گرمرودی نوازنده و پژوهشگر شناخته موسیقی مناطق آذربایجان چند ماه بعد از رونمایی از کتاب موغام شور در یک فستیوال جهانی از کتاب موغام راست هم رونمایی می نماید.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، فرامرزگرمرودی از نوازندگان و پژوهشگران برجسته موسیقی منطقه آذربایجان چند ماه بعد از رونمایی از کتاب پژوهشی «موغام شور» در فرهنگسرای نیاوران تهران، از تازه ترین اثر تالیفی خود در ادامه پروژه قبلی با نام «موغام راست» به انضام پنج کتاب همراه پارتیتور برای سازهای تار، کمانچه، عود و سازهای بادی چون بالابان، سرنا، توتک و نقاره در فستیوال جهانی «عوزئیر حاجی بیگ اف (عید موسیقی)» رونمایی خواهد نمود. این کتاب مانند کتاب شور در کنسرواتوارهای معتبر کشور آذربایجان تدریس خواهد شد.
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته مقرر است در این مراسم رونمایی کتاب که «تطبیق گوشه ها و شعبات ردیف ایرانی و موغامات آذربایجان» از مهمترین خصوصیت های آن شمرده می شود، برخی از خوانندگان مطرح موسیقی کشور آذربایجان همچون نزاکت تیموراف، آیگون بایرام اوا، عارف بابایف، گولگوناق ممداوا و نوازندگان مطرحی چون الشن منصور اف، علی آقا سعدی اف، شیرزاد فتحلی اف، کامران کریم اف، فرید بایایف، حسام الدین عزیزاف به اجرای قطعاتی برگرفته از موارد مطرح شده در کتاب بپردازند.
انتشار کتاب «موغام راست» در حالی است که گرمرودی روز پنجم اسفند ماه سال قبل مجموعه کتاب «موغام شور» را با همکاری گروه «دلنوازان» باکو در فرهنگسرای نیاوران تهران رونمایی نمود. این در شرایطی است که برگزاری کارگاه پژوهشی «مبانی تطبیقی موسیقی موغامات آذربایجان و ردیف دستگاهی ایران» یکی دیگر از برنامه های این ویژه برنامه بود. کتاب «موغام شور» همچون آثاری است که توسط فرامرز گرمرودی گردآوری شده و توسط الشن منصوراف از چهره های جهانی موسیقی و کمانچه نوازی نت نگاری شده و در فستیوال جهانی موغام هم توسط بزرگانی چون عارف بابایف معرفی شده است. قطعات این کتاب مبتنی بر تطبیق موسیقی ردیف ایران و موغامات آذربایچان است.
فرامرز گرمرودی که یکی ازهنرمندان و پژوهشگران شناخته شده کشورمان در عرصه پژوهش مبانی تطبیقی موسیقی ردیف دستگاهی ایران و موغامات منطقه آذربایجان است که طی سال های اخیر همراه گروه «کونول آنسامبلی(دلنوازان اذربایجان» فعالیت های گوناگونی را در عرصه معرفی موسیقی منطقه اذربایجان در ایران و سایر کشورها انجام داده است.