گزارش ایسنا از نمایشگاهی با چراغ های خاموش

گزارش ایسنا از نمایشگاهی با چراغ های خاموش

پیلانو: «ماه صورتی»، عنوان نمایشگاه آثار نقاشی مهدی دشتی است که این روزهای در گالری سیحون برگزار است. این نمایشگاه تلاش دارد تا در فضایی سورئال واقعیت های تلخ دنیای امروز را از فقر و مشکلات اقتصادی گرفته تا تنهایی های مردم به تصویر بکشد.
مهدی دشتی، هنرمند نقاش درباره ایده اصلی نمایشگاه «ماه صورتی» به ایسنا می گوید: سال ۹۱ نمایشگاهی برگزار کرده بودم و در ادامه آن کارهایی را اتود زدم که به دلایلی به مدت پنج سال نتوانستم آنها را تکمیل کنم تا اینکه تصمیم گرفتم آنها را باردیگر با شکل و تکنیک های متفاوتی اجرا کنم.
او درباره آثار ارائه شده در این نمایشگاه نیز توضیح می دهد: بطور کلی از دو عنصر انسان و معماری استفاده می کنم. خانه ها به حالت پله پله روی هم سوار هستند؛ خانه هایی با پنجره های خاموش و تاریک که نوعی فرسودگی و ریختگی را روایت می کنند. در واقع شهری را به تصویر می کشم که زنده نیست.

دشتی درباره دلیل خاموش بودن چراغ های خانه های شهری که به تصویر می کشد، اظهار می کند: خالی بودن خانه ها شاید نشانگر مردمی هستند که به آنها اهمیت داده نمی گردد. آدمی که در برخی از کارها با عنصر معماری که همان اجتماع است، ارتباط دارد نشانگر مجموعه تاثیراتی است که اجتماع بر آن آدم می گذارد. در واقع در تمام آثار، تلاش کردم تاثیر اجتماع و شهر را بر انسان ها جست وجو و به تصویر بکشم.
این هنرمند نقاش رویکرد نمایشگاه «ماه صورتی» را اجتماعی عنوان می کند و می گوید: هدفی که دنبال آن بودم بیشتر فقر و مسائل مالی است و اینکه این مشکلات چه تاثیری روی آدم ها می گذارد و زندگی آنها را چقدر تغییر می دهد.
وی همینطور در پاسخ به این پرسش که چرا واقعیت های اجتماعی را در فضایی سورئال به تصویر کشیده است، با اشاره به اینکه «در این نمایشگاه قوانین رعایت نشده است»، توضیح می دهد: فضای سورئال این امکان را می دهد که مفاهیم بیشتری به تصویر کشیده شود و از طرف دیگر می تواند با مخاطبان بیشتری نیز ارتباط برقرار کند. من آن بخشی که بر عهده ام بود یعنی خلق اثر را انجام داده ام و اینکه چقدر در بیان اهدافم موفق بوده ام را باید مخاطب بگوید.
دشتی درباره علت انتخاب نام «ماه صورتی» برای نمایشگاه خود نیز بیان می کند: برمبنای یکی از آثار این مجموعه که در آن ماه و خوکی وجود دارد که در حال بالا رفتن است، خیلی اتفاقی به این ترکیب رسیدم و بعداً متوجه شدم که ماه صورتی یک اتفاق نجومی است.

منبع: