اطلاعیه وزارت ارشاد درباره مجوزهای فرهنگی منقضی در سال ۹۸

اطلاعیه وزارت ارشاد درباره مجوزهای فرهنگی منقضی در سال ۹۸

به گزارش پیلانو وزارت ارشاد از جانب دفتر نوسازی و تحول اداری اعلام نمود که تمامی مجوزهایی که قبلا صادر شده و اعتبار آنها در سال ۹۸ تمام می شود نیازی به تمدید ندارند و تا آخر سال جاری معتبر خواهند بود.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظر به اینکه ساماندهی مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- با کاهش آنها به ۳۶ عنوان – در حال انجام می باشد و دستورالعمل های جدید برای هریک، طی فرآیندی کارشناسانه، به مرور تدوین، ابلاغ و منتشر می شود، به منظور سهولت کار فعالان عرصه فرهنگ و هنر به اطلاع می رساند:
تمامی مجوزهایی که پیش از تاریخ این اطلاعیه، صادر شده و اعتبار آنها در طول سال ۱۳۹۸ تمام می شود، نیازی به تمدید نداشته و تا آخر سال جاری معتبر خواهند بود.
بدیهی است که برای این گونه مجوزها، هم زمان با ابلاغ و انتشار هریک از دستورالعمل های ۳۶ گانه، پروسه تطبیق مجوز و نحوه تمدید اعتبار آن اطلاع رسانی خواهد شد