به منظور واکاوی آثار برجسته موسیقی کلاسیک ایرانی؛ نی نوا حسین علیزاده پس از چهار دهه نقد و بررسی می شود

به منظور واکاوی آثار برجسته موسیقی کلاسیک ایرانی؛ نی نوا حسین علیزاده پس از چهار دهه نقد و بررسی می شود

پیلانو: نی‎نوا از مهم ترین آثار حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار توسط آروین صداقت ‎کیش منتقد و پژوهشگر موسیقی نقد و بررسی می شود.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، نخستین جلسه از سلسله نشست های «بررسی آثار برجسته موسیقی» مجموعه آموزشی «چاووش» روز جمعه پانزدهم شهریور با بررسی اثر «نی نوا» انجام می شود. در این نشست آروین صداقت کیش بعنوان منتقد حضور خواهد داشت. این منتقد و پژوهشگر موسیقی با انتشار متنی درباره هدف و لزوم نقد و بررسی آثار مهم موسیقی کلاسیک ایرانی توضیح داد: خیلی از آثار مهم موسیقی کلاسیک ایرانی، خواه به شکل تک قطعه خواه به شکل آلبوم یا اجرا، زمانی منتشر شدند که گفتگوی انتقادی و تحلیلی درباره آثار منفرد موسیقی در فضای عمومی چندان رواجی نداشت. نه نوشته چندان درخوری درباره ی کیفیت و خاصیت آنها از زمان خلقشان باقی است و نه از گفتگوهای انتقادی احتمالی موسیقی دانان درباره ی آنها به سبب فرّاری تاریخ شفاهی ردّ و نشانی مانده است. از این گذشته، حتی اگر اسناد شفاهی و مکتوب از زمان خلق و انتشار این آثار هم موجود بود نگاه باردیگر و چندباره به این آثار ضروری می نمود. آثار برجسته، بخش اعظم ارزش شان را از رهایی از قید تاریخ مصرف می گیرند. از همین رو شایسته است در هر دوره ای از نو به سراغ چنین آثاری برویم و از جنبه ها و با نگاه های گوناگون آنها را بکاویم برای اینکه این چنین آثاری همواره چیزی تازه برای دریافتن در خود دارند. سلسله کارگاه های «واکاوی آثار موسیقی کلاسیک ایران» همین هدف را دنبال می کند. یعنی تلاشی است برای بازخوانی امروزی بعضی آثار مرجع موسیقی کلاسیک ایرانی. صداقت کیش درباره انتخاب «نی‎نوا» بعنوان سرآغاز این سلسه نشست های کارگاهی اعلام نمود: کم تر اثر ارکستری بی کلامی را می شناسیم که در تاریخ موسیقی کلاسیک ایرانی، ولو به یاری وسایل ارتباط جمعی دولتی، چنین در بین عامه ی مردم شنیده شده باشد. اما آیا نی نوای حسین علیزاده تنها به این علت که در مقطعی خاص از تاریخ معاصر ما بسیار شنیده شده، تا این اندازه ارج کسب کرده است؟ یا ارتباطش با خاصیت های اجتماعی-سیاسی زمانه ی خودش موجب چنین جایگاهی برای آن شده است؟ نقش کیفیت موسیقایی این اثر و جایی که در تاریخ موسیقی دارد در این میان چیست؟ نی نوا چگونه اثری است و چه ارتباطی با آثار پیش و بعد از خود دارد؟ پاسخ به این اینها و پرسش های دیگری درباره ی اثر در بستری از تحلیل های موسیقایی سوژه کارگاه نخست از سلسله کارگاه های «واکاوی آثار موسیقی کلاسیک ایران» را تشکیل می دهد.

منبع: