نگاهی به آوردن موسیقی نواحی به خیابان ها موسیقی نواحی را به حال خود بگذارید بعلاوه ویدئو

نگاهی به آوردن موسیقی نواحی به خیابان ها موسیقی نواحی را به حال خود بگذارید بعلاوه ویدئو

به گزارش پیلانو یک کارشناس موسیقی می گوید: اگر می خواهیم موسیقی نواحی و اقوام را به مردم معرفی نماییم باید با روش درست این کار را انجام دهیم. اینگونه نباشد که هنرمند حرفه ای را که یک جا نشین است، در مترو یا گوشه کنار خیابان بیاوریم و از او بخواهیم برای مردم اجرا نماید و از سویی از کار نوازنده دوره گرد جلوگیری نماییم و به او اجازه ندهیم کارش را انجام دهد. اگر بخواهیم همه چیز را دستکاری نکنیم و خُرده فرهنگ ها را از بین نبریم، موسیقی نواحی و اقوام خود به خود در میان مردم جا خواهد افتاد و مسیر گذشته را دنبال خواهد نمود.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، موسیقی نواحی ایران در گوشه و کنار شهرها و استان های کشور دارای رنگ و بویی متفاوت می باشد. گردهمایی کلیه این آثار، جلوه ای غنی و رنگین کمانی از موسیقی کاملا ایرانی را در اختیار علاقمندان به موسیقی قرار می دهد؛ ضمن اینکه موسیقی اقوام بخشی از هویت ایرانی ماست و می توان گفت ظرفیت قابل توجهی را در ارتباط با دیپلماسی فرهنگی ما دارد. ما از راه موسیقی اقوام می توانیم به نحوی یک ارتباط فعال با جهان را پیدا نماییم.
با این وجود مدتی است که به علت سیاست های متولیان موسیقی و به دنبال آن تغییر ذائقه مردم، این نوع از موسیقی آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد و اجرای آن به جشنواره ها محدود شده است.
متاسفانه این وضعیت تا آنجا پیش رفته که بعضی از کارشناسان از کم رنگ شدن و حتی مرگ موسیقی نواحی سخن به میان می آورند؛ بر این اساس وقتی از وزیر ارشاد پرسیده می شود که برای نجات موسیقی نواحی چه راهکاری به ذهنش می رسد، صحبت از ثبت موسیقی نواحی به میان می آورد و می گوید، «ممکن است مسائل اقتصادی یکباره قابل حل نباشد، اما جدی گرفتن ثبت موسیقی نواحی، باعث فراموشی و یا انقطاع یا مرگ پاره ای از این نغمه ها و آواها نمی گردد.»
اما در شرایطی که هشدارها بابت وضعیت موسیقی نواحی به اوج خود رسیده است، چند وقتی است که در ایستگاه های مترو به صورت سازمان دهی شده، نمونه هایی از اجراهای موسیقی نواحی را شاهد می باشیم که اتفاقا از جانب مردم مورد استقبال هم قرار می گیرند؛ این اجراها در مقابل و شاید در کنار موسیقی خیابانی قرار می گیرد که به صورت خودجوش توسط جوان ها در خیابان ها اجرا و اغلب هم از سازهای غربی در اجرای آنها استفاده می شود.

در ادامه نمونه ای از اجرای موسیقی نواحی را در متروی تئاتر شهر مشاهده می کنید:
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4