همایون امیرزاده خبر داد؛ موسسات تابعه معاونت هنری به ۲ موسسه تقلیل می یابد

همایون امیرزاده خبر داد؛ موسسات تابعه معاونت هنری به ۲ موسسه تقلیل می یابد

به گزارش پیلانو رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب طرح ادغام موسسات معاونت هنری این وزارتخانه اطلاع داد.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب طرح ادغام موسسات معاونت هنری اطلاع داد و اظهار داشت: بر مبنای مصوبه شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسات تابعه معاونت امور هنری به ۲ موسسه بنیاد فرهنگی هنری رودکی و موسسه هنری دیگری شکل می گیرد. امیرزاده حال تصریح کرد: بررسی های کارشناسی در سطوح مختلف برای این اقدام انجام شده و مراحل نهایی آن در کارگروه ساماندهی موسسات معاونت هنری نهایی و اجرا می گردد. ایشان در ادامه با اشاره به اینکه صیانت از معیشت و وضعیت کاری کارکنان موسسات و انجمن های تقلیل یافته خط قرمز این طرح ها و مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، افزود: طرح های ساماندهی بگونه ای اجرا می شود که خللی در وضعیت معیشتی کارکنان به وجود نمی آورد.