مهر خبر داد سر کاخ سعدآباد به سبب برگزاری کنسرتهای گوناگون شلوغ شد

مهر خبر داد سر کاخ سعدآباد به سبب برگزاری کنسرتهای گوناگون شلوغ شد

پیلانو: مجموعه کاخ سعدآباد میزبان گروههای موسیقی مختلفی خواهد بود که ایوان عطار را رزرو کرده اند مدیر این مجموعه می گوید کارگروهی برای تایید برنامه ها تشکیل شده است.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، علیرضا قربانی روزهای آخر کنسرتش را در ایوان عطار کاخ سعدآباد می گذراند. او مقرر است کنسرت با من بخوان را در کاخ چهلستون اصفهان نیز اجرا نماید که البته با مخالفت های اهالی میراث فرهنگی در این استان روبه رو شده است و بارها رسانه ها درباره اینکه نباید چنین کنسرتی در کاخ چهلستون برگزار شود، مطالب نوشته اند. پس از قربانی مقرر است کنسرت ها و نمایش های دیگری در کاخ سعدآباد برگزار شود، کنسرت عبدالحسین مختاباد دوشنبه ۲۸ مرداد در سالن ایوان عطار کاخ سعدآباد روی صحنه می رود. ۲۹ مرداد هم گروه پالت برنامه خواهند داشت. اول شهریور ماه نیز کنسرت گروه داماهی اجرا می شود. کنسرت گروه بمرانی هم هفتم شهریور ماه اجرا دارد و کنسرت کیان پورتراب نیز برای روز هشتم شهریور ماه تمدید گردید. گویا در فصل تابستان برنامه های فرهنگی ایوان عطار نیز رونق خواهد گرفت و هر شب میزبان گروه زیادی از مردم خواهد بود که به کنسرت، نمایش و یا برنامه های دیگر می روند. در روزهای محرم و صفر نیز مقرر است تا نمایشی با همین مضمون اجرا شود که البته هنوز نهایی نشده است در این زمینه، کیا پارسا مدیر مجموعه کاخ سعدآباد به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای هر برنامه فرهنگی و هنری همچون کنسرت ها کارگروه فرهنگی داریم که معاونان فرهنگی و مشاوران هنری در آن حضور دارند و برنامه مورد نظر را ارزیابی می کنند هر برنامه نیز باید به تایید اداره کل موزه های کشور برسد و موافقت آنها را نیز کسب نماییم. پارسا اضافه کرد: درخواست هایی که به کاخ سعدآباد برسد را بررسی می نماییم اگر آن برنامه تکراری نباشد یعنی قبلا در کاخ برگزار نشده باشد، در شان مجموعه بوده و فاخر باشد مورد تایید قرار می گیرد. وی ادامه داد: برگزاری کنسرت ها دوره ای است و گروههای مختلفی حضور خواهند داشت برنامه های هنری را در ایوان عطار تجمیع کرده ایم. اجرای برنامه های دیگر که در کنار موزه ملت برگزار می شد، متوقف شده تا به بنا، محوطه و فضای سبز صدمه ای وارد نشود. این برنامه ها تنها در ایوان عطار برگزار خواهند شد. ساعت کار موزه های کاخ سعداباد تا ۷ شب است و لاین حفاظتی دور تا دور ایوان گذاشته شده تا بعد از ساعات اداری کسی وارد مجموعه کاخ نشود. مدیر کاخ سعدآباد اظهار داشت: قرار نیست تا برنامه های فرهنگی و یا کنسرتی که بعنوان مثال در کاخ نیاوران برگزار می شود، را در سعدآباد هم اجرا نماییم برنامه های آنها تناسب موضوعی متفاوتی دارند. ما برنامه های کاخ های دیگر راهم تبلیغ می نماییم ولی اگر برنامه ای در سعدآباد یک دفعه اجرا شده باشد اهتمام می شود دیگر آنرا تکرار نکنیم و بجای دیگری انتقال دهند. پارسا افزود: هزینه هایی که بابت قرارداد با گروههای فرهنگی و هنری جهت استفاده از ایوان عطار گرفته می شود، به خزانه دولت واریز خواهد شد بدین سبب سعدآباد از محل برگزاری این برنامه ها به دنبال منافع اقتصادی نخواهد بود همین طور قصد درآمدزایی برای هنرمندان را ندارد بلکه به دنبال اوقات خوب برای مردم است بدین سبب باید تنها گروههای فاخر در این مجموعه برنامه داشته باشند. او همینطور درباره تعطیلی های کاخ سعدآباد به واسطه میزبانی از میهمانان خارجی ریاست جمهوری نیز توضیح داد: روزهایی که به این واسطه کاخ سعدآباد تعطیل می شود، امسال به تعداد انگشتان دست هم نبوده است. ما هماهنگی خوبی با تشریفات نهاد ریاست جمهوری در این زمینه داریم و با ما در این زمینه همراه بوده اند. برخی اوقات امکان دارد پای منافع ملی در بین باشد.

منبع: