طرح باردیگر سند موسیقی

طرح باردیگر سند موسیقی

پیلانو: جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با سوژه بررسی پیش نویس سند موسیقی کشور با حضور اعضای کمیسیون، مدیرکل دفتر موسیقی و هنرمندان موسیقی اجرا شد.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، در این نشست پیش نویس سندی که سه سال پیش در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت برخی از هنرمندان موسیقی تهیه شده، باردیگر طرح شد و اعضای کمیسیون و مدیرکل دفتر موسیقی نظراتی را درباره آن بیان نمودند.
محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس کمیسیون در این نشست اظهار داشت: برای اولین بار مقرر است قانون و مصوبه ای در زمینه موسیقی باشد تا هماهنگی های بیشتری در حوزه موسیقی فراهم و دخالت های افراد و نهادها در موسیقی برطرف شود. موسیقی در عرصه های مختلف حضور داشته و موثر بوده است اما توجه لازم و شایسته به موسیقی نشده است. پیش نویس سند موسیقی که با همکاری و مشارکت چند نفر از استادان و هنرمندان موسیقی حدود سه سال پیش تدوین شد و از نظرات هنرمندان و کارشناسان دیگری نیز استفاده شده است در تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی و با استفاده از نظر اعضای کمیسیون و هنرمندان موسیقی نهایی می شود.
ایمانی در ادامه اظهار داشت: تدوین سند سینما با مشارکت و همکاری سازمان سینمایی کشور نهایی شد و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و منتظر طرح در شورای عالی است.
محمد اله یاری، مدیرکل دفتر موسیقی نیز در این نشست اظهار داشت: ضروت دارد که در تدوین سند موسیقی کشور به همه مسایل موسیقی، واقعیت ها و شرایط موسیقی بطور جامع توجه گردد و نگاه فرایندی به موسیقی در نظر گرفته شود.
در این نشست اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و داریوش پیرنیاکان و هومان اسعدی نظرات و نقدهایی را درباره پیش نویس سند موسیقی بیان نمودند و مقرر شد در جلسات آینده با عنایت به نظرات کارشناسی سند موسیقی نهایی شود.
همین طور در این نشست هومان اسعدی، دبیر سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گزارشی از این جشنواره بیان کرد و اظهار داشت: جشنواره ملی موسیقی جوان رویدادی است که همانند ندارد و امسال در سیزدهمین دوره این جشنواره بیشتر از دو هزار نفر ثبت نام کردند که حدود ۸۰۰ نوجوان و جوان انتخاب شدند و در طول یک ماه تا پنجم شهریوردر بخش سازی و آوازی برنامه اجرا می کنند. تمرکز جشنواره ملی موسیقی جوان بر هویت ایرانی و ملی است و موسیقی دستگاهی ایرانی و نواحی و موسیقی کلاسیک در این جشنواره مورد توجه است و بیشتر از ۱۰۰ هنرمند و استاد موسیقی داور این جشنواره هستند. جشنواره موسیقی جوان که در آن نوجوانان و جوانان موسیقی دستگاهی و نواحی ایران و کلاسیک اجرا می کنند، در حوزه موسیقی امیدوارکننده است.
اسعدی با انتقاد از صداوسیما اظهار داشت: صداوسیما رویدادی را با این اهمیت که حدود ۸۰۰ نوجوان و جوان در آن اجرا می کنند و بر هویت ملی و ایرانی تمرکز دارد پوشش نمی دهد و درباره جشنواره اطلاع رسانی نمی کند.

منبع: