۱۰ نقاش مشهور جهان – پیکاسو نه ژنرال شدم نه راهب، من پیکاسو شدم!

۱۰ نقاش مشهور جهان – پیکاسو نه ژنرال شدم نه راهب، من پیکاسو شدم!

به گزارش پیلانو پابلو پیکاسو، نقاش، مجسمه ساز و شاعر اسپانیایی از تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم و‬ مبدع‬ سبک‬ کوبیسم‬ بود که آثارش از دوره حیات مورد توجه قرا گرفت و امروز بعد از سال ها از زمان مرگش جزو گران ترین هنرمندان جهان به حساب می آید.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، پیکاسو نقش بسیار مهمی در هنر مدرن جهان ایفا کرد. سال ها فعالیت حرفه ای وی در عرصه نقاشی و خلق آثار مختلف و متنوع منجر به ابداع سبک های هنری جدید و نوآوری در سبک های پیشین شد.
او همچون هنرمندانی بود که در دوران زندگی خود مورد توجه قرار گرفت و به شهرت رسید. هنرمندی که در سال هایی که جهان درگیر جنگ بود و بسیاری صفحات تاریک تاریخ را رقم می زدند، با وجود تمام انتقادات از صلح دفاع و برای هنر زندگی کرد.
پابلو سال ۱۸۸۱ در یک خانواده معمولی هنرمند در اسپانیا به دنیا آمد. از همان سال های نخست زندگی استعدادی که در زمینه نقاشی داشت را به خوبی نشان داد و در سن ۱۴ سالگی نقاشی هایش را در معرض نمایش قرار می داد. خودش روایت می کند که «در دوران کودکی، مادرم می گفت تو اگر سرباز شوی، حتما ژنرال خواهی شد و اگر راهب شوی، حتما پاپ خواهی شد؛ اما من نقاش بودم و پیکاسو شدم.»
فعالیت حرفه ای پیکاسو در دوره های مختلفی دسته بندی می شود که از یکی از دوره های ابتدایی با عنوان «دوره آبی» یاد می شود. نقاشی های پیکاسو در سال های نوجوانی بیشتر با رنگ های سبز و آبی خلق می شدند و فضای غم آلود و ناراحت کننده ای داشتند. اغلب تابلوهایی که در این دوره کشیده شده اند مردم فقیر، مست و گدایان را نشان داده است.
وی در این مقطع از زندگی گرفتار افسردگی شدیدی شد. در طول این دوره تمام نقاشی هایش را با مبحث و مفهوم غم و حزن و اندوه کشید و رنگ آبی عنصری جدانشدنی از آثارش بود.

اثر «گیتاریست پیر» همچون آثاری است که در دوره آبی خلق شده است