خواهش می کنم دست از سر مکتب اصفهان بردارید! انتقاد علی اصغر شاه زیدی از وضعیت موسیقی سنتی

خواهش می کنم دست از سر مکتب اصفهان بردارید! انتقاد علی اصغر شاه زیدی از وضعیت موسیقی سنتی

پیلانو: بازمانده مکتب آواز اصفهان، سخنانی انتقادآمیز را درباره وضعیت مکتب اصفهان و موسیقی سنتی بیان کرد.
علی اصغر شاه زیدی ـ استاد آواز ایرانی ـ در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: از همه کسانی که اهل موسیقی هستند یا نیستند، خواهش می کنم دست از سر مکتب اصفهان بردارند. هر کسی که از طریق رسیده درباره این مکتب صحبت کرده، نظر داده و ضربه سختی به آن وارد کرده است. مگر این مکتب چه گناهی کرده است؟
این خواننده و مدرس آواز افزود: از نوازندگان ساز و خوانندگان آواز می خواهم به جای وصل کردن خودشان به مکتب اصفهان، تلاش کنند خوب بخوانند و خوب بنوازند. مکتب اصفهان یک شیوه است و هر فردی نمی تواند آنرا مثل یک چتر روی سر خود بگیرد و به دیگران نشان بدهد و فخر بفروشد.
وی تاکید کرد: موسیقی سنتی اصفهان با هیچ آفتی روبه رو نیست. تنها تهدید آن افرادی هستند که سطح کارشان پایین است و می خواهند ضعفشان را با چسبیدن به اعتبار مکتب اصفهان پنهان کنند.
شاه زیدی با انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امروز اگر شرکتی بخواهد از اداره ارشاد، مجوز برگزاری کنسرت پاپ بگیرد، موظف است پیش از برگزاری کنسرت پاپ، یک کنسرت موسیقی سنتی برگزار کند و به این شکل وزارت و ادارات ارشاد، موسیقی سنتی را وجه المصالحه خود قرار می دهند.
وی ادامه داد: در نتیجه این رویکرد، شرکتی که می خواهد کنسرت پاپ برگزار کند و توانایی برگزاری کنسرت سنتی را ندارد، یک گروه موسیقی مبتدی را با خواننده ای مبتدی در سالنی جمع می کند تا به صورت فرمالیته این کار را انجام داده باشد و این ظلم بزرگی است که ارشاد در حق موسیقی سنتی یا بهتر بگویم، موسیقی ایرانی می کند.
شاه زیدی تصریح کرد: اغلب شرکت ها، کنسرت موسیقی سنتی ایده آل و باکیفیت برگزار نمی کنند و صدمه ای بزرگ تر از این در طول تاریخ نمی شد به موسیقی سنتی زد. اینکه اداره ارشاد به شرکتی بگوید تا کنسرت سنتی نگذاری مجوز کنسرت پاپ به تو نمی دهیم در شأن و مقام موسیقی ایرانی نیست.