حضور ۴ نقاش زن ایرانی در آرت فر ایروان

حضور ۴ نقاش زن ایرانی در آرت فر ایروان

به گزارش پیلانو گالری ویستا با عرضه آثار چهار نقاش زن جوان ایرانی در دومین آرت فر بین المللی ایروان شرکت می کند.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، دومین آرت فر ایروان در تاریخ دهم تا سیزدهم خرداد ماه در پایتخت ارمنستان برگزار می گردد و گالری ویستا هم با به نمایش گذاشتن آثار ستاره حسینی، گندم امیری، طیبه دژدوست، و سرمه عرب در این رویداد شرکت کرده است.
در این دوره ۳۵ گالری و کیوریتور از بیشتر از هشت کشور مانند انگلستان، آمریکا، اسپانیا، ایران، بلاروس، اوکراین و ارمنستان آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر را در چارچوب نمایش های گروهی یا انفرادی به تماشا می گذارند.
پریسا پهلوان، مدیر گالری ویستا درباره حضور در این رویداد با چهار هنرمند زن می گوید: می دانم گالری ها ترجیح می دهند با هنرمندان شناخته شده که بازار تثبیت شده ای دارند در آرت فرها حضور یابند، اما گالری ویستا از بدو تأسیس با تمرکز بر معرفی و حمایت استعدادهای نوظهور حرکت کرده است و ازاین رو ترجیح دادیم با همین متد در این اتفاق هنری حاضر شویم و وجوه کم تر دیده شده هنر معاصر ایران را به نمایش بگذاریم.
او یادآور می شود: پیشتر آثار این هنرمندان جوان را در گالری ویستا نمایش داده ایم که به جهت قدرت ایده و اجرا در آثارشان با اقبال مخاطبان روبرو شده بودند. بر همین مبنا بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خیلی خوب است در یک رویداد بین المللی هم آنها را عرضه دهیم.
پهلوان اضافه کرد: انتخاب چهار نقاش زن بازتابی از رویکردها و گرایش های جاری در هنر معاصر ایران است. در واقع با این انتخاب ما نقش بسیار پررنگ زنان و دختران هنرمند در این تحولات هنری را یادآور شده ایم.
همزمان با این رویداد بین المللی، هفتۀ هنر ارمنستان با برنامه هایی شامل سخنرانی دربارۀ ظهور رویکردها در بازارهای جدید هنر، ارتباط هنر و تکنولوژی، رسانه ها و هنر و برگزاری کارگاه های عملی در حال برگزاری است.