اختصاص عواید کنسرت وحید تاج به سیل زدگان

اختصاص عواید کنسرت وحید تاج به سیل زدگان

پیلانو: وحید تاج که مقرر است اردیبهشت ماه در دو کنسرت بعنوان خواننده حضور داشته باشد از اختصاص عواید یکی از اجراهایش به سیل زدگان آگاهی داد.
این خواننده موسیقی ایرانی به ایسنا می گوید: من یازدهم اردیبهشت ماه با گروه طریقت در تالار وحدت کنسرت دارم؛ سپس اتفاقات ویران کننده سیل تصمیم گرفتیم عوائد این کنسرت را به زلزله زدگان اهدا نماییم.
او از برگزاری یک کنسرت دیگر خبر می دهد و اظهار می کند: همین طور مقرر است چند روز سپس این کنسرت، ۱۵ اردیبهشت، به همراه آقای کیوان ساکت (نوازنده تار) و گروه وزیری در تالار وحدت روی صحنه برویم.