اداره کل هنرهای تجسمی خبر داد هنرمندان مناطق سیل زده برای بیمه در اولویت هستند

اداره کل هنرهای تجسمی خبر داد هنرمندان مناطق سیل زده برای بیمه در اولویت هستند

به گزارش پیلانو به دنبال همدردی هنرمندان عرصه تجسمی با مردم سیل زده در استانهای مختلف کشور، بیمه هنرمندان تجسمی مناطق سیل زده در اولویت قرار گرفت.
به گزارش پیلانو به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، انجام امور بیمه هنرمندان تجسمی مناطق سیل زده بدون نوبت در اولویت قرار گرفته است.
در این راستا هنرمندانی که عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر هستند می توانند برای تسریع در کار بیمه اقدام نمایند. همینطور هنرمندانی که هنوز عضو این موسسه نشده اند می توانند با عرضه مستندات ابتدا عضو موسسه شده و سپس مراحل بیمه خویش را انجام دهند.
همینطور هنرمندانی هم در این روزها با خلق اثر هنری با مردم سیل زده همدردی کردند که می توان به این نام ها اشاره کرد:
احمد آزاد، امین منتظری، ایمان جسمی، آیسان مقتدر، بزرگمهر حسین پور، بهروز سعیدی، جواد علیزاده، حسین پورتیموریان، رضا موحدی، صبا دارابیان، علی میری، فرید توکلی، کامبیز درم بخش، محمد مساوات، مریم ارود، مونا همتی و هادی حیدری.
در ادامه می توانید بعضی از این طرح ها را ببینید: