به همت کامیار فانیان؛ مژده بهار در اصفهان به صحنه می رود، کنسرتی برای مسافران نوروز

به همت کامیار فانیان؛ مژده بهار در اصفهان به صحنه می رود، کنسرتی برای مسافران نوروز

پیلانو: کامیار فانیان با همراهی امیرمحمد طاهری اولین کنسرت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ را با عنوان مژده بهار به صحنه می برند.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، کامیار فانیان با همراهی امیرمحمد طاهری اولین کنسرت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ را با عنوان «مژده بهار» به صحنه می برند. این هنرمند که طی سال های اخیر تحقیقاتی را در حوزه موسیقی نواحی ایران انجام داده، این دفعه می خواهد کنسرتی به صورت بداهه نوازی با سازهای دو تار و سه تار را پیش روی مخاطبان قرار دهد.
امیرمحمد طاهری هم یکی از نوازندگان سازهای کوبه ای (دهل، بندیر و دمام) است که در این اجرا همراه کامیار فانیان خواهد بود.
بخشی از این کنسرت به دوتارنوازی شرق خراسان اختصاص دارد که در آن روایت هایی از نظرمحمد سلیمانی نواخته می شود. این در شرایطی است که بخش بخش دیگر این کنسرت باز به بداهه نوازی موسیقی ایرانی بر طبق ادوار ایقایی و دورهای فراموش شده موسیقی نواحی ایران اختصاص دارد.
کنسرت «مژده بهار» ساعت ۱۸ روز پنجم فرورین ۱۳۹۸ در عنارت سعدی اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی، حوزه هنری – عمارت سعدی انجام می شود.