در گفت وگو با ایسنا اعلام شد ثبت ملی استاد محمود فرشچیان در یونسکو، آمادگی برای ثبت جهانی مینیاتور به اتفاق ۳ کشور

در گفت وگو با ایسنا اعلام شد ثبت ملی استاد محمود فرشچیان در یونسکو، آمادگی برای ثبت جهانی مینیاتور به اتفاق ۳ کشور

به گزارش پیلانو سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت از هنرهای نگارگری و مینیاتور است، از ثبت ملی ˮاستاد محمود فرشچیانˮ بعنوان اولین گنجینه ملی زنده مینیاتور در یونسکو اطلاع داد و اضافه کرد: پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده که اگر ثبت گردد، ایران نقش مهمی را در آن ایفا خواهد نمود.
بهمن نامور مطلق در گفتگو با ایسنا درباره این مورد توضیح داد: بعنوان میراث ناملموس، فعالیت ها و آثار را در یونسکو ثبت می نماییم که در درجه اول ملی و بعد بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه های ثبت به هنرها و مهارت های هنری برمی گردد، اظهار داشت: “نگارگری” و “مینیاتور” هم از هنرهای پرارزش منطقه ما به شمار می آیند. در چند ماه گذشته متوجه شدیم ترکیه به اتفاق سه کشور دیگر، پرونده ای را برای ثبت بین المللی مینیاتور در یونسکو آماده کرده اند.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان افزود: اگر این اتفاق می افتاد، کشور ترکیه بعنوان داعیه دار مینیاتور در خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای مرکزی و هند شناخته می شد.

نامور مطلق با اشاره به اینکه خوشبختانه دوستان ما در میراث فرهنگی با جدیت نسبت به این مورد اقدام نموده اند، اظهار داشت: یک پرونده برای ثبت ملی مینیاتور در یونسکو و پرونده دیگری هم برای ثبت بین المللی آن از جانب میراث فرهنگی آماده شد.

وی درباره پرونده ملی مینیاتور تشریح کرد: در پرونده ملی باید نشان داده می شد که مینیاتور در ایران فعال است، بعنوان یکی از هنرهای مهم و اصلی در ایران تدریس می شود و با عنایت به پرورش شاگردان در این عرصه، در آینده هم فعال خواهد بود.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان تصریح کرد: خوشبختانه در عرصه مینیاتور کشورمان یک سرمایه نمادین داریم که آن استاد محمود فرشچیان است؛ ایشان مهم ترین سرمایه نمادین معاصر و همینطور مهم ترین سرمایه مینیاتور جهان معاصر محسوب می شوند.

نامور مطلق اضافه کرد: با همکاری دانشگاه استاد فرشچیان، کمیسیون ملی یونسکو و میراث فرهنگی تصمیم گرفته شد استاد فرشچیان بعنوان اولین گنجینه زنده مینیاتور، در یونسکو به ثبت ملی برسد. این مهم با توافق همه دست اندکاران انجام شد و ۵ استاد مطرح این عرصه یعنی استاد آقامیری، مهرگان، پاکستانی، زرگری و خانم افشان پور هم بعنوان ادامه دهندگان راه ایشان ثبت شدند. بدین ترتیب پرونده خوبی در سطح ملی به ثبت رسید و با کمک همین نهادها، پرونده ای هم آماده شد که در سطح جهانی عرضه شود.

وی با اشاره به آماده شدن گواهی در این رابطه از جانب دانشگاه استاد فرشچیان و ۵ استاد نامبرده، توضیح داد: پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده که اگر ثبت گردد، ایران نقش مهمی را در آن ایفا خواهد نمود. اگر تلاش های اخیر صورت نمی گرفت، مینیاتور بدون حضور ایران ثبت جهانی می شد؛ در حالیکه کانون مینیاتور در فرهنگ ایرانی است.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان با اشاره به اینکه در صورت ثبت نشدن نام ایران در عرصه مینیاتور، مکاتب تبریز، اصفهان، قزوین، شیراز و مشهد نادیده گرفته می شد، تاکید کرد: فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت، حفاظت و تکثیر هنرهای نگارگری و مینیاتور است، چون که این موارد با زندگی روزمره ما همچون تزئینات شهری، وسایل روزمره، معماری و… گره خورده و همینطور فرآیند آموزش آنها به شکل گسترده وجود دارد.