راه های تشخیص صنایع دستی اصل از تقلبی

راه های تشخیص صنایع دستی اصل از تقلبی

به گزارش پیلانو ایام نوروز در پیش است و احیانا خیلی از ما در مسافرت به نقاط مختلف کشورمان دوست داریم از صنایع دستی هر منطقه ای برای خودمان چیزی به یادگار بخریم. با اینکه تشخیص بعضی از صنایع دستی قاچاق با صنایع دستی تولید ایران دشوار است و کار کسی است که سال ها در این حوزه فعالیت نموده است اما با دانستن اطلاعات ساده در بعضی موارد می توانیم مطمئن شویم صنایع دستی ای که می خریم تا چه اندازه کار هنرمندان ایرانی است و اصالت دارد یا محصول کشور دیگری است.

اگر در نوروز ۱۳۹۸ به هر استان یا شهری سفر می کنید، حتماً یکی از صنایع دستی آن منطقه را بخرید چونکه به رونق اقتصادی، اشتغالزایی آن منطقه و انگیزه کسی که یک هنر سنتی را تولید می کند، کمک خواهید کرد تا آن هنر از بین نرود.

اما شما حق دارید برای پولی که بابت یک هنر پرداخت می کنید و حمایتی که انجام می دهید، مطمئن باشید که آن محصول از اصالت کافی برخوردار می باشد. ازاین رو با ورود به هر استان، از نزدیک ترین پایگاه اطلاع رسانی گردشگری، کاتالوگ یا بروشوری که مؤلفه های صنایع دستی آن منطقه درج شده است را درخواست کنید.

سعی کنید حتماً یکی از هنرهای بومی و صنایع دستی را بخرید چونکه خاطره آن سفر را می توانید با صنایع دستی و هنر بومی آن منطقه همیشه زنده نگه دارید. صنایع دستی که به عبارتی سوغات یک منطقه جغرافیایی هم به حساب می آید، بار فرهنگی و مردم شناسی آن منطقه را با خود حمل می کند. انرژی و احساسی که در هنگام ساخت آن اثر منتقل شده است، همیشه با شما همراه خواهد بود.

برخی از صنایع دستی یا هنرهای سنتی، شناسنامه دارند که روی آنها جزئیات استفاده از مواد تشکیل دهنده یک اثر و روند تولید آن نوشته شده است. همینطور باید مشخصه های فرهنگی، فرم و نقوش هر منطقه ای در صنایع دستی همان منطقه قابل تشخیص باشد.
هنر شیشه گری