نصیر حیدریان: ارکسترهایمان را با استاندارد جهانی نمی توانیم مقایسه نماییم

نصیر حیدریان: ارکسترهایمان را با استاندارد جهانی نمی توانیم مقایسه نماییم

پیلانو: با وجود اینکه همواره نسبت به موسیقی ارکسترال در ایران انتقادهایی وارد و گفته می شود ارکسترهای ایرانی آن قدرها هم قوی عمل نمی کنند اما یک رهبر ارکستر می گوید: به نظر من ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران در توان خودشان، کار خودرا به خوبی انجام می دهند.
نصیر حیدریان درباره انتقادهای کیفی که این روزها به ارکسترهای دولتی ایران (ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران) می شود، به ایسنا می گوید: انتقاد همیشه خوب است، اگر سازنده باشد ایراد ندارد اگر خراب کننده باشد ایراد دارد.
او ادامه می دهد: ما نباید به سطحی که هست راضی باشیم و باید اهتمام نماییم کنسرت به کنسرت بهتر باشیم.
حیدریان همین طور اظهار می کند: نمی توانید ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران را با استانداردهای جهانی مقایسه کنید؛ آنها مشکلات و خوبی های خودشان را دارند. ارکستر سمفونیک گاهی می تواند قطعاتی را در سطح عالی اجرا نماید.
چند وقت پیش لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر گفته بود که برای بهبود وضعیت کیفی ارکسترهای ایرانی باید همانطور که برای فوتبال مربی خارجی می آورند برای ارکسترها هم نوازنده و رهبر خارجی بیاورند؛ حیدریان در این زمینه باز بیان می کند: صد در صد موافق هستم که رهبر ارکستر خارجی می تواند در بهبود کیفیت ارکسترها مؤثر باشد.