در قالب جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود؛ اجرای دونوازی کمانچه و دودوک در ۵ شهر ایران

در قالب جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود؛ اجرای دونوازی کمانچه و دودوک در ۵ شهر ایران

پیلانو: دونوازی کمانچه و دودوکِ حسام اینانلو و رضا عسگرزاده علاوه بر تهران در چهار شهر دیگر در چارچوب سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر، حسام اینانلو با اشاره به اینکه تمام بلیت های اجرای تهران به فروش رفته است، اظهار داشت: استقبال خوبی در تهران شد و بلیت های اجرا پیش از شروع جشنواره بفروش رسید. همین سوژه موجب شد تا در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اجراهایی را هم به صورت موازی در شهرستان ها داشته باشیم. وی اشاره کرد: با پیشنهاد انجمن موسیقی شهرهای مختلف، مقرر شد تا ۲۶ بهمن در سمنان، ۲۹ بهمن در زنجان، ۴ اسفند در رشت و ۶ اسفند در اصفهان اجرا داشته باشیم. اینانلو همین طور درباره جزئیات اجرا توضیح داد: اجرایی که مقرر است در سی و چهارمین جشنواره موسیقی داشته باشیم، یک دونوازی کمانچه و دودوک با ست الکترونیک خواهد بود. این اجرا سه بخش دارد که در بخش اول اجرای من به تنهایی خواهد بود و در بخش دوم با رضا عسگرزاده نوارنده دودوک اجرایی را روی صحنه خواهیم برد. وی درباره بخش سوم اجرا بیان کرد: بخش سوم باز همانند بخش دوم همنوازی خواهد بود و تنها زمان بندی سبب شده که اجرای ما سه بخش داشته باشد. هر بخش سی دقیقه است که امیدواریم مخاطبان آنرا دوست داشته باشند. اینانلو با بیان اینکه، نخستین بار است که چنین اجرایی را روی صحنه می برند، اظهار داشت: این نخستین بار است که این اجرا با ست الکترونیک روی صحنه می رود بنا بر این برای آن تمرین زیادی کردیم. از شهریور ماه که حضور ما در جشنواره موسیقی قطعی شد تا امروز به صورت مداوم با رضا عسگرزاده تمرین کرده ایم تا یک اجرای دو نفره خوب داشته باشیم. نخستین اجرای دونوازی کمانچه و دودوک ۲۷ بهمن ساعت ۲۱: ۳۰ در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت.