گشتی در نمایشگاه جدید خانه هنرمندان فرصت ی برای دیدن و دیده شدن

گشتی در نمایشگاه جدید خانه هنرمندان فرصت ی برای دیدن و دیده شدن

پیلانو: با ورود به ساختمان خانه هنرمندان، صدای موسیقی و همهمه مردم به گوش می رسد. در سالن با خیل عظیمی از جمعیت روبه رو می شویم که گوشی به دست از خوانندگان و نوازندگانی که به اجرای موسیقی می پردازند، فیلم و عکس می گیرند.بعدا معلوم میگردد این نوازندگان برای استقبال از بازدیدکنندگانِ نمایشگاه هایی که در خانه هنرمندان برپاست، به اجرای موسیقی می پردازند. دیوارهای خانه هنرمندان از راهروها گرفته تا سالن اصلی و همین طور برخی تالارها مملو از آثاری است که در چارچوب نمایشگاهی با عنوان «فرصت» در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
نمایشگاه «فرصت» از ۱۴ دی ماه در خانه هنرمندان بر پا شده و تا دو هفته دیگر برقرار است.
خبرنگار ایسنا که در روز افتتاحیه این نمایشگاه، در محل خانه هنرمندان حاضر شده است از آغازین روز برگزاری چنین گزارش می دهد:
به زحمت از بین جمعیتی که در وسط سالن ایستاده اند، عبور می نماییم در جای جای خانه هنرمندان آثار نصب شده را می بینم. این آثار سوای اینکه در نگارخانه ها و گالری های خانه به نمایش گذاشته شده اند، بر روی دیوارهای راهروها باز نصب شده اند. آثار از تنوع بسیار برخوردار می باشند.

ابتدا به سمت گالری آثار عکاسی می رویم. در آنجا آثار عکاسان صاحب نام و یا کمتر شناخته شده با قیمت های متنوع به چشم می خورد. به قول یکی از اعضای شورای تجسمی خانه هنرمندان که در محل برگزاری نمایشگاه حضور دارد، پایین ترین قیمت اثر در این نمایشگاه مربوط به یک چهار لته عکاسی است که هر بخش از آن حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
در فضای مربوط به آثار عکاسی، تعداد بازدیدکنندگان قابل قبول است. اغلب آنها عکاسانی هستند که همراه با دوربین های عکاسی شان به تماشای کارها مشغولند. آن طور که از صحبت هایشان شنیده میگردد از کیفیت آثار راضی هستند.

راحل اثر مجتبی امینی