برگزاری نمایشگاه نقاشی فرزند شاعر در گالری آس

برگزاری نمایشگاه نقاشی فرزند شاعر در گالری آس

پیلانو: نمایشگاه نقاشی الیانا شمس لنگرودی با عنوان تو هم می بینی همونی که من می بینم؟ در گالری آس افتتاح میگردد.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، نمایشگاه نقاشی الیانا شمس لنگرودی با عنوان «تو هم میبینی همونی که من میبینم؟» در گالری آس افتتاح میگردد. این نمایشگاه اولین نمایشگاه نقاشی انفرادی شمس لنگرودی در ایران است اما وی قبل از این در نیویورک، لس آنجلس و واشنگتن سه نمایشگاه گروهی برگزار کرده است. محمد شمس لنگرودی شاعر و پدر وی درباره این نمایشگاه نوشته است: «نوشتن درباره کارهای الیانا هم دشوار است هم آسان. آسان است چون از زیر و بم کارهایش مطلعم؛ دشوار است چون نمی دانم چقدر عواطف شخصی من امکان دارد در درک و دیدم دخیل باشد. در شروع کار الیانا من حدودا هیچ گاه دخالتی نداشتم، هیچ گاه با هم از زیبایی شناسی خاصی صحبت نکرده بودیم و مهمتر اینکه من هیچ گاه نمی دانستم که الیانا در ذهنش در تدارک کاری هنری است. بعد از آنکه او آغاز به کار کرد من متوجه علاقه او شدم و کارش را که دیدم در همان لحظه اول شگفت زده شدم البته نه از قدرت و خلاقیت او بلکه از همانندی های عجیب زیبایی شناسنانه کارهای من و او. من در شروع کار شعریم تلخ بین بودم و اشعارم تیره گون بود. بعدها بود که به دلایل عدیده راهم عوض شد و تحت تاثیر درک حافظ از زندگی نگاهی پذیرا و خوش خویانه نسبت به زندگی پیدا کردم. تغییر درکم به تعییر زیبایی شناسی من کمک کرد و سپس آن بود که طنز و سوررئال و سهل نمایی در شعرهایم راه پیدا کرد. من و الیانا هیچ گاه در این موارد با هم حرفی نزده بودیم، حیرت من از دیدن کارهای او از همین زاویه بود از این زاویه که می دیدم شوخی ها و شیطنت های سوررئالیستی و رنگ های شاد که حکایت از ارزشگذاری به زندگی دارد چه فراوان در کارهایش موج می زند؛ سوررئالیسمی رنگین و شیطنت بار به گونه ای که انگار بر حجمی از فاجعه رنگ پاشیده باشی. چیزی که در کارهای الیانا به این وضع زیبایی شناختی کمک می نماید در کنار هم نهادن غول ها در کنار موجوداتی کوچک است که به اثر معصومیتی کودکانه می بخشد. در کار او فیل غول معصومی است که بر چهارپایه بچه ها می نشیند. اردک از باران به چتری پناه می برد که ابر همزاد اوست. فضانوردان از اعماقِ آسمانی سرنگون شده از اعماق زمین به زمینی نامطمئن صعود می کنند که ماشین هایش بر سطحی لغزنده قرار دارند. به نظر می آید که هنر در نظر الیانا بازی زیبایی شناسنانه لذت بخشی برای دست انداختن بی معنایی زندگی است. کیفیت کار را دیگران باید بگویند اما فلسفه کارهایش به گمانم همین است. این نمایشگاه، پس از سه نمایشگاه گروهی در نیویورک، لس انجلس، واشنگتن دی سی و ایران، اولین نمایشگاه فردی اوست که امیدواریم برای مخاطبانش، طنینی برای گریز از درد باشد؛ دردی بی تسکین، بی شکوه.» «تو هم می بینی همونی که من می بینم؟» جمعه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۶ الی ۲۴ افتتاح میگردد و تا ۱۹ دی ماه در گالری آس به نشانی شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، شماره ۱۸۳۱ ادامه دارد.