وقتی وظیفه میراث فرهنگی همدان را یک رسانه محلی بر دوش می کشد

وقتی وظیفه میراث فرهنگی همدان را یک رسانه محلی بر دوش می کشد

به گزارش پیلانو هفته نامه الوند با برگزاری مسابقه ای با نام «مسابقه عکس موبایلی درانه» از مردم همدان درخواست کرده تا با ثبت تصویر هر سردر تاریخی که می بینند، آنرا معرفی کنند.
حسین زندی، سردبیر هفته نامه الوند، در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: گاهی می شنیدیم که خانه یا سر دری تاریخی خراب می گردد و شهروندان مسئول با بیان خبر تخریب ها، نسبت به ازبین رفتن هویت تاریخی شهر همدان معترض می شوند.

او با بیان این که بطور قطع هنوز همه ی سردرها و خانه های تاریخی همدان شناسایی نشده اند، اضافه کرد: این مسابقه موبایلی با هدف شناسایی این خانه ها برگزار گردید تا بتوانیم یک بانک اطلاعاتی از خانه های تاریخی همدان تهیه نماییم، در واقع سر درهای تاریخی شهر همدان، بهترین راه براید رگیر کردن شهروندانِ همدان و توریستهایی است که به این شهر تاریخی سفر کرده یا می کنند.

وی با اشاره به تمدید زمان برگزاری این مسابقه تا ۱۵ دی، افزود: خوشبختانه تا کنون از این مسابقه استقبال خوبی شده و هر روز تصاویر جدیدی به دستمان می رسد.

این فعال میراث فرهنگی از معیارهای ازسال این عکس ها به دبیرخانه مسابقه را ضرورت ثبت نامِ مکان، قدمت سردر در صورت داشتن اطلاع و نام مالک بیان کرد و اضافه کرد: گرفتن عکس سلفی برای شرکت کنندگان در این مسابقه آزاد است، چون هدف ما حساس شدن مردم به بناهای تاریخی شهر و محیط اطراف خود است تا زیبایی های محله های خویش را ببینند و متوجه ان ها باشند.

وی افزود: اعلام شده حتی سردرهایی که قبل از این تخریب شده اند، اما کسی از ان ها تصویر گرفته است، را به مسابقه بفرستند، چون دست کم در این شرایط می دانیم چه چیزهای در گذشته وجود داشته که حالا تخریب شده اند.

زندی با تاکید بر این که شرکت در این مسابقه برای عموم حتی توریستهایی که در قبل از این یا تا پیش از آخر زمان ارسال تصاویر به همدان می روند، آزاد است، اظهار داشت: از هیچ دستگاهی، حتیمیراث فرهنگی کم نخواسته ایم، این یک اقدام شهروندی است، نه دولتی.

وی افزود: هر چند در شرایط تصاویر اعلام شده، بناهای بالای ۵۰ سال قدمت، می توانند به مسابقه راه پیدا می کنند، اما در این شهر تاریخی کارهای زنده یاد «ضیاءالدین جاوید» یا برخی معماران دیگر ارزش زیادی دارند که آنها هم در مسابقه شرکت داده می شوند، در واقع معماری و مصالح استفاده شده هم در معرفی آثار نقش دارند.

به گفته ی او، علاوه بر انتخاب دو عکاس مطرح رسانه ای بعنوان داوران این مسابقه امیرشهاب رضویان، اکبر تمسکی و خود او – حسین زندی- داوران این مسابقه عکس موبایلی انتخاب شده اند. همینطور جایزه ۱۰ برنده نخست نقدی و ۳۰ عکس برگزیده بعدی به مدت سه ماه در چند کافه شهر همدان به نمایش گذاشته می شود، تا حساسیت و احساس مسئولیت مردم نسبت به آثار تاریخی بیشتر شود.