کرمان میزبان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی شد

کرمان میزبان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی شد

پیلانو: استان کرمان برای چهارمین سال پی در پی میزبان گروه ها و هنرمندان شرکت کننده در سیزدهمین جشنواره ملی نواحی ایران شد.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه معاونت امور هنری با استاندار کرمان، مقرر شد دوازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی با مشارکت و همکاری نهادهای استان کرمان، امسال باز در کرمان برگزار گردد.
این جلسه با حضور سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجواد فدایی استاندار کرمان، محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی، احمد صدری مشاور معاونت امور هنری و دبیر دوره دهم و یازدهم جشنواره موسیقی نواحی، محمدرضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و سورج یاسایی مدیر انجمن موسیقی استان کرمان برگزار گردید.
در این جلسه، سپس بحث و گفتگو درباره جشنواره موسیقی نواحی و لزوم برگزاری باکیفیت جشنواره در سطح ملی با مشارکت نهادهای مختلف استان مقرر شد دوزادهمین دوره جشنواره در کرمان برگزار گردد.
سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در این نشست اظهار داشت: برای برگزاری جشنواره موسیقی نواحی بعنوان رویداد ملی نیاز است که نهادها و ارگان های استان، مشارکت فعال داشته باشند و پژواک ملی از این جشنواره و از استان کرمان به گوش برسد.
محمدجواد فدایی استاندار کرمان باز در این نشست بیان کرد: همکاری و مشارکت همه نهادها و دستگاه های استان کرمان برای برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی باکیفیت و با عنایت به منافع ملی جلب میگردد.
محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی نواحی هم در این نشست اشاره کرد: برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان عادی شده است.
احمد صدری دبیر دوازدهمین و یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی درانتها توضیح داد: همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و هنرمندان استان برای برگزاری مناسب جشنواره تلاش کردند.
انتخاب استان کرمان برای میزبانی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران در حالی است که گروه هنر خبرگزاری مهر طی روزهای گذشته از طولانی شدن روند انتخاب استان میزبان جشنواره و حاشیه های پیرامون گزارشی را منتشر نموده بود.