علی اصغر شاه زیدی: صدایم دیگر آن صدا نیست

علی اصغر شاه زیدی: صدایم دیگر آن صدا نیست

پیلانو: بازمانده مکتب آواز اصفهان می گوید: باید فعلا روی آواز سرمایه گذاری کنیم؛ چونکه آواز لطمه دیده و کاری نماییم کمتر لطمه ببیند و ببینیم می توانیم آنرا به سال های گذشته برگردانیم یا نه.
علی اصغر شاه زیدی ـ خواننده آواز ایرانی ـ در گفت وگو با ایسنا درباره فعالیت این روزهایش می گوید: من از اولش هم پرکار نبودم. آن زمان ها که باید کار می کردم واقعا به بطالت مسائلی گذشت که دلم نمی خواست همکاری داشته باشم.
او ادامه می دهد: کاری به گذشته ها ندارم، هم اکنون آلبومی به نام «هنوز آواز» از من در حوزه هنری رونمایی شده است. انشاءالله در ادامه اهتمام دارم آثاری را ثبت و ضبط کنم. البته جبران گذشته را نمی توانم بکنم، چونکه صدایم آن جوری که بوده است دیگر نیست.
این خواننده با اشاره به اینکه اساس موسیقی ما آواز است که لطمه دیده و باید فعلا روی آواز سرمایه گذاری نماییم، در این زمینه اضافه می کند: خیلی چیزها موجب لطمه به آواز شده است، یکی از آنها همین ماهواره ها است. خواننده ای می خواند که شعرش، شعر نیست. صدا و آهنگش هم صدا و آهنگ نیست. با یک سری چیزها نظر جوانان را جلب می کنند.
او معتقد می باشد، کار کردن در زمینه موسیقی اصیل ایرانی، ساده نیست و توضیح می دهد: جوان هم از عهده موسیقی ایرانی برنمی آید و به سمت کارهای ساده و دم دست و به اعتقاد خودش لذت بخش می رود. اگر بخواهد موسیقی آوازی کار کند، باید بیست، سی سال کار کند. این کار، کار یک شب و یک روز و یک سال نیست.
این هنرمند می گوید: از طرفی به جهت اینکه کلاس نروند و زحمت نکشند، کارهای دیگران را تقلید و بازخوانی و بازسازی می کنند. صدا و سیما هم لطفی به موسیقی واقعی ندارد؛ بخصوص سیما. همین طور به وسیله کامپیوتر صدا و ارکستر درست می کنند. همه چیزهای منفی دست به دست هم داده تا این وضعیت را شاهد باشیم.
علی اصغر شاه زیدی متولد ۱۳۲۷ در اصفهان است. شاه زیدی استاد آواز ایرانی است که از او بعنوان تنها بازمانده مکتب آوازی اصفهان یاد میگردد.