بازدید مدیرکل هنرهای تجسمی از دوسالانه مجسمه های شهری

بازدید مدیرکل هنرهای تجسمی از دوسالانه مجسمه های شهری

به گزارش پیلانو هادی مظفری مدیر اداره کل هنرهای تجسمی از ششمین دوسالانه مجسمه های شهری بازدید نمود.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، هادی مظفری مدیر اداره کل هنرهای تجسمی در بازدید از نمایشگاه ششمین دوسالانه مجسمه های شهری که جمعه ۹ آذرماه در محل موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد، بعد از دیدن آثار اظهار داشت: به نظر من یکی از رویدادهای مهم و اثرگذار هم اکنون در کشورمان برگزاری دوسالانه مجسمه های شهری است. وی افزود: من در دوره های پیش در این دوسالانه مسئولیت داشته ام و از نزدیک آنرا دنبال می کنم. این رویداد خصوصیت هایی دارد که آنرا نسبت به سایر رویدادهای مشابه مجزا می کند به صورت مثال در دوسالانه مجسمه های شهری هنرمند می داند آثاری که اینجا خلق می کند به فضای شهری وارد می گردد درحالی که خیلی از رویدادها چنین خصوصیت ای ندارند. مظفری بیان کرد: سالانه ۲۶۰ جشنواره و رویداد هنری در کشور برگزار می گردد و خیلی از آنها روز اختتامیه و با معرفی برگزیدگان تمام می شود و آثار برگزیده نه دیده می گردد و نه در دسترس عموم قرار می گیرند. اگر این را یکی از ایرادات جدی این رویدادها بدانیم، باید گفت در دوسالانه مجسمه های شهری یک اتفاق کم نظیر رخ می دهد و آن امکان دیده شدن آثار برگزیده توسط مخاطبان بی شمار در سطح شهر است. مدیر اداره کل هنرهای تجسمی خاطرنشان کرد: آثاری که امروز در نمایشگاه دیدم از رشد کیفی بسیار خوبی برخوردار بود و نوید بخش این است که مسیر دوسالانه رو به جلو است. وی در انتها با تاکید بر اینکه در حوزه مجسمه های شهری در مقایسه با دیگر شهرهای دنیا در شرایط خوبی به سر نمی بریم، افزود: گرچه در ۱۰ سال اخیر در حوزه مجسمه های شهری به خصوص در تهران شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم اما معدل مجسمه های شهری ما نسبت به دیگر شهرهای دنیا چندان خوب نیست. این بی ینال هر چه با کیفیت بیشتری به کار خود ادامه دهد و انرژی برگزاری آن بیشتر باشد، برآیند آن در ادامه می تواند در تعدیل این معدل کارساز باشد.