۳۰ آبان آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه عکاسی چهره ایران

۳۰ آبان آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه عکاسی چهره ایران

پیلانو: مهلت ثبت نام و ارسال آثار اعضای انجمن عکاسان ایران برای نمایشگاه چهره ایران تا ۳۰ آبان ماه جاری است.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی هفتمین همایش «۱۰ روز باعکاسان ایران»، «چهره ایران» عنوان نمایشگاهی از تصاویر اعضای انجمن عکاسان ایران است که با هدف نمایش تصویری از ایران امروز، در هفتمین دوره ده روز با عکاسان ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می گردد.
اعضای انجمن عکاسان ایران می توانند تا ۳۰ آبان ماه در سایت انجمن به نشانی nips.org.ir ثبت نام کنند و آثار خودرا بفرستند.
هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران ۱۴ تا ۲۳ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می گردد.