رایزن فرهنگی استرالیا در تهران تشریح کرد: در مقطع خاصی از روابط فرهنگی ایران و استرالیا قرار داریم

رایزن فرهنگی استرالیا در تهران تشریح کرد: در مقطع خاصی از روابط فرهنگی ایران و استرالیا قرار داریم

پیلانو: روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا از چشم انداز و دستاوردهای قابل توجهی برخوردار است، بخصوص امسال در مراسم سالگرد پنجاهمین سال روابط دو کشور، برنامه های قابل توجه و پرباری در این راستا اجرا شده است.
همیش لزلی – رایزن فرهنگی استرالیا در ایران – با بیان این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در دانشگاه هنر، اظهار داشت: از آن جایی که روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا طی سالیان متمادی از دوره های خیلی پیچیده ای عبور کرده و هم اکنون در بهترین وضعیت روابط فرهنگی بین ایران و استرالیا قرار دارد، امسال هم به خاطر مصادف شدن با پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا و گسترش روابط بی وقفه دیپلماتیک بین این دو کشور، سال خاصی به حساب می آید.
او اضافه کرد: ازجمله برنامه های انجام شده، نمایش اسناد و مدارک تاریخی بوده که در واقع نمایشی بود از تصویرهای روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا. این تصویرها نگاهی اجمالی داشت بر روند تعاملات و ارتباطات فرهنگی این دو کشور در این پنجاه سال.
لزلی در ادامه اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه هایی که به مناسبت سالگرد پنجاهمین سال روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا انجام شد، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ توسط یکی از کارگردانان معروف استرالیایی به نام وارویک تورنتون بود که در انتهای هفته فیلم انجام شد.
رایزن فرهنگی استرالیا در تهران همینطور درباره تدبیرهای اندیشیده شده در جهت حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ ایران در استرالیا تصریح کرد: نمایشگاه اسناد، مدارک و تصویرهای تاریخی که به آن اشاره کردم، مقرر است از سوی سفارت ایران هم در استرالیا تا پیش از آخر سال ۱۳۹۷ در کشور استرالیا برگزار گردد. امیدوارم این تبادل فرهنگی و برنامه هایی که اجرا می گردد گام مؤثری در جهت گسترش بیشتر تعاملات فرهنگی بین دو کشور ایران و استرالیا باشد. از طرفی، پروژه نقاشی دیواری هم که در ایران توسط دو هنرمند نقاش برجسته استرالیایی به نام های فینتن اسکات مگی و گیدوون هلتن، به مدت دو هفته انجام می شود، نخستین پروژه ای است که با حضور دو هنرمند استرالیایی در ایران انجام می گردد. ما منتظریم که مشابه این حرکت هنری هم توسط هنرمندان ایرانی در کشور استرالیا انجام و تبادل های فرهنگی بین ایران و استرالیا هم به تبع آن در این راستا پیگیری شود.