صدور کارت صلاحیت تدریس هنر از سر گرفته می گردد

صدور کارت صلاحیت تدریس هنر از سر گرفته می گردد

پیلانو: در جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری اعلام گردید که صدور کارت صلاحیت تدریس هنر از سر گرفته می گردد.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری، در نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری (موسیقی)، اعضای شورا بر شروع سریع تر فرآیند صدور کارت صلاحیت مدرسان آموزشگاه های آزاد هنری تاکید نمودند.
در این جلسه محمد اله یاری فومنی مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمود: برای اجرای فرآیند صدور کارت صلاحیت که مورد تقاضای آموزشگاه های آزاد هنری و مردم است در سه ماه گذشته با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه صدور کارت صلاحیت تدریس آموزشگاه ها طراحی شده و در آینده نزدیک اجرا می گردد. همینطور نمایندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها برای همکاری در صدور کارت های صلاحیت تدریس، معرفی شده اند.
در پی تاکید اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری، تعدادی از مدیران آموزشگاه های موسیقی سراسر کشور هم اخیرا در دیدار با مدیر کل دفتر آموزش بر صدور کارت صلاحیت تدریس توسط دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری تاکید نمودند.
صدور کارت صلاحیت تدریس آموزشگاه های آزاد هنری از سال ۱۳۹۰ متوقف مانده و این مورد باعث مطالباتی از جانب مردم و آموزشگاه ها شده است.
شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری (موسیقی) متشکل از حسن ریاحی، داود گنجه ای، فریماه قوام صدری، کیاوش صاحب نسق، کامبیز روشن روان، سیمون آیوازیان، علی ترابی و محمد اله یاری است.