همزمان در سه گالری خیابان ولیعصر را نظاره کنید

همزمان در سه گالری خیابان ولیعصر را نظاره کنید

پیلانو: نمایشگاه «ولیعصر؛ پوشه اول» با محوریت خیابان ولیعصر، آثار ۱۷ عکاس را همزمان در سه گالری به نمایش درآورده است.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، این نمایشگاه تا هفتم آبان همزمان در سه گالری «آریا»، «آتبین» و «ag» در حال برگزاری است. انتخاب این گالری ها به این علت بوده است که هر سه در جهت خیابان ولیعصر هستند.
رامیار منوچهر زاده ـ کیوریتور و سرپرست گروه این نمایشگاه ـ در بخشی از استیتمنت «ولیعصر پوشه اول» نوشته است:
« “ولیعصر؛ پوشه اول” اولین عرضه ی هماهنگ از پروژه ای آموزشی و پژوهشی برای شناخت بهتر شهر تهران است. این پروژه، نگاهی متفاوت نسبت به «عکاسی» دارد و در جستجوی زبانی نو برای بیان و روایت پیچیدگی های شهری بر بستر ظرفیت ها و جذابیت های هنرهای تصویری است. چگونه می گردد هنرمند را از دل درگیری خلاق با زندگی روزمره نسبت به رویدادها و فضاهای کلانشهری حساس کرد تا از درون خودش به تاریخ و جغرافیای شهر پل بزند و این تجربه را با دیگران سهیم شود؟»
وی همینطور با اشاره به اینکه بستر آثار نمایشگاه خیابان ولیعصر است، به ایسنا می گوید: شاکله این نمایشگاه از یک فضای آموزشی می آید که از یک سال قبل برنامه ریزی هایش انجام شد و دی ماه شروع شد. تا به امروز در دو ترم آموزشی ۱۷ نفر برای اینکار انتخاب شدند. در ترم اول افرادی که کارهایی را در رابطه با خیابان ولیعصر و مطالعات شهری انجام داده بودند هم در کنار ما حضور داشتند.
منوچهرزاده ادامه می دهد: این افراد مجاز بودند با هر مدیوم و شکلی که به تصویر ارتباط داشته باشد کار خویش را در این زمینه انجام بدهند؛ بستر کار ما فاین آرت است و لزوما مستند نیست و آثار حالت چیدمانی و اینستالیشن دارد. اما بخشی از کار هم به مستند فضا برمی گردد.
این عکاس درباره انتخاب خیابان ولیعصر برای این پروژه اظهار می کند: خیابان ولیعصر یک قاعده و نسبتی با کل شهر دارد و تمامیت و بافت های مختلف تهران را نشان داده است. این خیابان آنقدر جذابیت و عمومیت داشت که یک بار دیگر به آن نگاه ویژه داشته باشیم.

کیوریتور این نمایشگاه همینطور درباره برگزاری این رویداد به شکل همزمان در سه گالری بیان می کند: به علت وسعت نگاه عکاسان حاضر در این مجموعه نخواستیم کار را محدود نماییم. از طرفی فکر کردیم این یک جشن است که باید تعداد بیشتری از گالری ها را دخیل نماییم.
منوچهرزاده همینطور می گوید مقرر است دو پروژه دیگر با نام «شریعتی؛ پوشه دوم» و « انقلاب ـ آزادی؛ پوشه سوم» هم با محوریت خیابان های یاد شده، اجرایی شود.