ویدئو، موسیقی فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما

ویدئو، موسیقی فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما

پیلانو: «ناصرالدین شاه آکتور سینما» توسط محسن مخملباف درباره تاریخ سینمای ایران ساخته و در بستری سوررئال، با زبانی طنزگونه و مملو از کنایه، تثمیل و استعاره روایت شده و در کنار پرداختن به تاریخچه ورود سینماتوگراف به ایران، کنایه های سیاسی هم بیان و به صورت برجسته ای از پدیده سانسور در سینما انتقاد شده است. «مجید انتظامی» موسیقی این فیلم را ساخته و بر انتخاب موسیقی های غیراورجینال آن مدیریت کرده؛ قطعاتی که نقش بسزایی در شکل گیری این اثر فرمالیستی داشته است. در طول فیلم بارها از تصاویر مستند و سکانس های ماندگار سینمای ایران استفاده شده و در انتها مانیفست کارگردان درباره آرمان شهر سینما به نمایش درمی آید.
تدوینگر: حسین هرمزی