مدیر مدرسه صنایع دستی اصفهان: هدف مدرسه صنایع دستی انس جوانان با هنرهای دستی است

مدیر مدرسه صنایع دستی اصفهان: هدف مدرسه صنایع دستی انس جوانان با هنرهای دستی است

پیلانو: مدیر مدرسه صنایع دستی اصفهان اظهار داشت: یکی از برنامه های این مدرسه اتصال کودکان با مدارس در طول سال تحصیلی است که آنها بتوانند در اوقات فراغت خود این کلاس هارا ادامه دهند.
علی عطریان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در حاشیه افتتاحیه نخستین مدرسه صنایع دستی اصفهان، اظهارکرد: اصفهان دو عنوان بسیار مهم صنایع دستی در پس وند نام خود یدک می کشد. عضویت در شبکه شهری خلاق یونسکو در زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی و دیگری شهر جهانی صنایع دستی، همین دو عنوان کافی است که ما بتوانیم مدرسه ای اختصاصی برای صنایع دستی اصفهان راه اندازی نماییم.
وی ادامه داد: مسلما این مدرسه افتخاری برای تمامی اهالی هنر به خصوص پیشکسوتان اصفهان است چون که هدف ما کاشتن بذر محبتی در دل جوانان جهت انس گرفتن با هنرهای دستی است.
مدیر مدرسه صنایع دستی اصفهان با اشاره به اینکه مخاطبان این کلاس نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال هستند، افزود: میزان استقبال خوب بود به صورتی که تا آخرین ظرفیت پیش بینی شده ثبت نام شد و با این وجود همچنان متقاضی های زیادی برای ثبت نام کلاس های این مدرسه وجود دارد.
عطریان افزود: یکی از برنامه های این مدرسه اتصال کودکان با مدرسه در طول سال تحصیلی است که آنها بتوانند در اوقات فراغت خود این کلاس هارا ادامه دهند.
وی ادامه داد: کلاس های این مدرسه در چهار رشته قلم زنی، مینا کاری، کاشی کاری و سفال گری برگزار می گردد که در هر کدام از آنها اساتید مجرب و جوان به آموزش خواهند پرداخت.
مدیر مدرسه صنایع دستی اصفهان با اشاره به برنامه های تعیین شده برای هنرجویان اظهار داشت: یکی از برنامه های ما بازدید میدانی برای کودکان است.آنها را به میدان نقش جهان برده و با عنایت به رشته مورد نظر هرکدام به کارگاه های مخصوصی برده می شوند که از نزدیک با یک کارگاه واقعی و استاد کار پیشکسوت رو به رو شوند تا در روند یادگیری شان تاثیر گذار باشد.
عطریان افزود: دومین برنامه ما تهیه یک نمایشگاه است که مرحله به مرحله فرآیندهای مختلف تولید یک ظرف یا تابلوی هنری را نشان داده است.کودکان با تماشای آنها می توانند در یک نگاه، پروسه کاری که مقرر است انجام دهند را ببینند.
وی با اشاره به اینکه چهارشنبه اختتامیه این مدرسه خواهد بود، اظهار داشت: آخرین برنامه تقدیر نمادین از هنرجویان است. همینطور محصولاتی که در این پنج روز توسط آنها تولید شده برای فروش عرضه می گردد.
مدیر مدرسه صنایع دستی اصفهان تصریح کرد: زمان برگزاری دوره های بعدی با عنایت به زمان و نوع رشته متفاوت می باشد.