برپایی کارگاه هنری در مسیر راهپیمایی روز قدس

برپایی کارگاه هنری در مسیر راهپیمایی روز قدس

پیلانو: مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ کارگاه هنری «قدس از منظر هنر» را روز جمعه ۱۸ خردادماه در مسیر راهپیمایی روز قدس برگزار می نماید.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹، فرهنگسرای رویش در روز قدس کارگاه هنری با مبحث قدس از منظر هنر را با حضور هنرمندان به نام صاحب سبک (نقاشان، خوشنویسان، طراحان، کاریکاتوریست و…) در مسیر راهپیمایی برگزار میکند.
بعد از برگزاری ورک شاپ آثار خلق شده در نگار گذر ایرانسرا و دیگر مراکز شاخص منطقه ۹ برای عموم به نمایش گذاشته میشود.
در این برنامه هنرمندان خوشنویس و طراحی چهره نسبت به شعار نویسی و طراحی چهره قدس و انتفاضه فلسطین اقدام میکنند.