مجسمه هایی که از دل کتاب بیرون آمده اند

مجسمه هایی که از دل کتاب بیرون آمده اند

به گزارش پیلانو، یک هنرمند تجسمی مجسمه های پرجزئیاتی را با استفاده از کتاب های دست دوم خلق می کند.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، «سو بلک ول» هنرمندی است که همیشه از نوشته ها در هنرش بهره برده است، اما بعد از سفری به آسیا تصمیم گرفت مجسمه هایی از جنس کتاب خلق کند.
وی در آخرین سال دانشجویی اش به تایلند سفر کرد و در یکی از فروشگاه های کتاب های دست دوم کتاب «آمریکایی آرام» را خرید. مدتی بعد از بازگشت او به بریتانیا، پدرش درگذشت و این هنرمند در دوران عزاداری اشکالی را در صفحه های کتاب کلاسیک «گراهام گرین» جدا می کرد و سپس آنها همچون ابر روی صفحات این کتاب آویزان می کرد.
از آن زمان تاکنون، این هنرمند با استفاده از کتاب های دست دوم مجسمه هایی به شکل خانه، داستان های خیالی و گل خلق می کند. در ادامه بعضی از آثار او را تماشا می کنید:
برگرفته از افسانه «بیشه پری ها»