پنجره مهر؛ طنین نوای کتولی در جشنواره موسیقی فجر گلستان

پنجره مهر؛ طنین نوای کتولی در جشنواره موسیقی فجر گلستان

پیلانو: گروه نجوای کتول در آخرین شب از جشنواره موسیقی فجر در گرگان به اجرای برنامه پرداخت.
دریافت 5 MB
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، گروه نجوای کتول به سرپرستی محمدرضا برزگر، در آخرین شب از جشنواره موسیقی فجر در گرگان به اجرای برنامه پرداخت.

منبع: