معیار انتخاب مفاخر ایران چیست؟

معیار انتخاب مفاخر ایران چیست؟

به گزارش پیلانو، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره ی معیار این انجمن برای تقدیر از یک چهره به عنوان شخصیتی در زمره مشاهیر ایران می گوید: این که در نهایت چه کسی به عنوان یک فرد مفاخری و مشاهیری انتخاب می شود یک سوال اساسی است. درباره ی این مسئله بحث های زیادی شده است ولی باید در نظر گرفت سیر تاریخی که این افراد طی می کنند، گویای قسمتی از معیارهای تعیین کننده این امر است.
کاوه خورابه ـ معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ در ادامه صحبت هایش به ایسنا می گوید: درحقیقت با بررسی مسیری که یک چهره نام آور طی کرده است، فارغ از متر و معیارها می توان با یک خرد جمعی به این رسید که آیا او به عنوان یک چهره شاخص در زمینه های علمی، هنری، پژوهشی، دینی مطرح است یا خیر؟ مصداق این امر فردی همچون «فردوسی» است؛ یعنی این ما نیستیم که فردوسی را به عنوان یک فرد مشهور در تاریخ ادبیات تعیین می نماییم بلکه اوست که خودش را بر ما و اتفاقا در تاریخ متجلی می کند و می گوید که در چه جایگاهی قرار دارد.
او تصریح می کند: شاید در یک رویکرد آکادمیک یکسری شاخصه ها و متر و معیارهایی مد نظر قرار گیرد؛ به این صورت که اگر با آن شاخصه ها خوانایی داشته باشد و بتواند امتیازات لازم را کسب کند، عنوانی را دریافت خواهدنمود که تعیین کننده او به عنوان یک فرد نام آور ملی خواهد بود.
خورابه بیان می کند: در نهایت در انجمن یک درگاه معنوی داریم که بطور معمول برمبنای پیشنهادهایی که از جانب دوستان و اهالی فرهنگ در خصوص جهت شناسایی یک فرد صورت می گیرد، اینطور عمل می کند که در ابتدا اطلاعاتی درباره ی فرد پیشنهادی جمع آوری می شود، روی آنها مطالعه می شود، بر طبق ساختار اداری تعریف شده انجمن در شورای علمی مطرح می شود، در هیات مدیره انجمن اعلام می شود و در نظر گرفته می شود که باید برای آن شخصیت خاص بزرگداشتی گرفته شود یا خیر.
از او درباره ی اعضای انجمن سوال می نماییم. توضیح می دهد: در انجمن عضو نداریم؛ یعنی اینطور نیست که مثل خانه های سینما یا تئاتر عضوگیری داشته باشیم. در انجمن تنها شورای علمی، هیات مدیره و یک هیات امنا داریم ولی به هر حال انجمن بمنظور معنوی کلمه، خانه همه مفاخر ایران است.
«مزایای انجمن برای برای مفاخر و مشاهیر ایران چیست؟» پاسخ می دهد: شاید یکی از مهم ترین دغدغه و هدف های هر فردی که در هر حوزه علمی فعالیت می کند، دیده شدن باشد. به هر حال هیچ خطاطی تنها به جهت اینکه خطاطی کرده باشد نمی نویسد و هیچ نقاشی هم تنها به جهت اینکه نقاشی کرده باشد نقاشی نمی کند، بلکه این معطوف به یک هدف است؛ یعنی دیده شدن، توسط جامعه شناخته شدن و مورد مطالعه قرار گرفتن.
او ادامه می دهد: جایی همانند انجمن شأنیت رسانه ای خودش را دارد که می تواند واسطه ای شود بین این شخصیت ها در زمینه شناسایی آنها و مخاطبان. یکی از کارهایی که از همان ابتدای تأسیس در انجمن انجام شده است، چاپ کتاب زندگینامه و شرح خدمات علمی فرهنگی شخصیت ها بوده است؛ به این صورت که مجموعه مقالاتی حول محور آنها گردآوری و چاپ می شود و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

منبع: