نقاشی پاره شده کمال الملک متعلق به مردم ایران بود

نقاشی پاره شده کمال الملک متعلق به مردم ایران بود

به گزارش پیلانو، «گربه و قفس قناری»؛ اثری منسوب به کمال الملک که در کاخ موزه گلستان نگهداری می شد و در مالکیت عمومی قرار داشت. این اثر که متعلق به تمام مردم ایران زمین بود، حالا بنا بر آنچه یک فعال گردشگری منتشر نموده، چنین گفته می شود که پاره شده است.
به گزارش خبرنگار بخش تجسمی ایسنا، این روزها کاخِ گلستان را شاید بتوان یکی از مکان هایِ کم فروغِ فرهنگی و هنری به واسطه شیوه مدیریت دانست؛ چونکه مدام خبرهایی نگران کننده از این موزه درمورد وضعیت آثار هنری به گوش می رسد.

چندی پیش بود که خبرِ به سرقت رفتن تابلویِ چهره یِ مظفرالدین شاه بعد از بررسی دفاتر قدیمی تر اموال کاخ گلستان تایید شد. در رابطه با این ماجرا اظهارنظرهای مختلفی عنوان شد که مهم ترین آنها ادعاهایی در رابطه با امکانِ بازگرداندنِ این اثر به کشور، از طریقِ شکایت بود.
قبل از آن هم در سال ۹۹ خبر گم شدن آلبوم عکس ناصرالدین شاه در موزه کاخ گلستان تهران، نگاه ها را به خود جلب و انتقادها را متوجه این بخش کرده بود.

اما زمان زیادی از انتشار این خبرها سپری نمی گردد که حالا خبری در خصوص پاره شدن اثری با عنوان «گربه و قفس قناری» منسوب به کمال الملک انتشار یافته است. آرش مودی، فعال گردشگری به دنبال بازدیدی که اخیرا از کاخ گلستان داشته، این خبر را منتشر نموده و احتمال داده است: «شاید هنگام میخ زدن به دیوار توسط میخ پاره شده است.»!

از دامنه یِ ادامه دارِ انتشار اخبارِ این چنینی در کاخ گلستان که گذر نماییم، اما باید به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که اساسا «گربه و قفس قناری» چطور متعلق به تمامِ مردم ایران به حساب می آید و ارزشِ آن در بازار هنر چقدر تخمین زده می شود؟

چرا اثرِ کمال الملک متعلق به همه مردم ایران است؟

«گربه و قفسِ قناری» نام اثری منسوب به کمال الملک است که با تکنیک رنگِ روغن روی بوم و در سال ۱۳۰۸ توسط این نقاش خلق شده است. این اثر هنری دوبعدی که در نگاره زیر دیده می شود، باتوجه به تاریخ درگذشتِ پدیدآورنده آن (۱۳۱۹) یا تاریخ انتشارش، الان در سرتاسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد و استفاده از آن آزاد است.
«گربه و قفسِ قناری»، اثری منسوب به کمال الملک