نگاهی به یك نمایشگاه در مجاورت موزه ملی فرش بنویسید نمایشگاه بخوانید فروشگاه!

نگاهی به یك نمایشگاه در مجاورت موزه ملی فرش بنویسید نمایشگاه بخوانید فروشگاه!

به گزارش پیلانو، این روزها در نزدیکی موزه ملی فرش، نمایشگاهی برگزار شده که دست مایه انتقادهایی است؛ فضایی که وزارت میراث فرهنگی به برخی فرش فروش ها اختصاص داده تا رونق بخش کار هنرمندان شود، اما به زعم برخی دیگر این حرکت بیشتر خاری در چشم فرش ایرانی شده است.
این نمایشگاه که در نزدیکی موزه ملی فرش ایران به صورت دائمی درحال برگزاری است، با حدود ۲۰ غرفه ای که به خرید و فروش فرش، تابلو فرش و صنایع دستی اختصاص دارد، با نگاه دوگانه ای که نسبت به آن وجود دارد، برپا است؛ برخی افراد، خصوصا غرفه داران از شکل گرفتن چنین نمایشگاهی در نزدیکی موزه ملی فرش ایران که محل رفت و آمد توریستهای خارجی هم هست، استقبال کرده اند و برگزاری آنرا نور باریکی برای رونق گرفتن باردیگر ی خرید و فروش فرش دانسته اند. برخی دیگر اما با انتقاد از چنین نمایشگاهی، آنرا کم هزینه ترین راه برای نابودی فرش دستبافت ایرانی می دانند.
علیرضا قادری، موسس اتاق فکر فرش دستبافت یکی از مخالفان است. وی در گفتگو با خبرنگار صنایع دستی ایسنا اظهار می کند: «نامناسب ترین اتفاقی که می تواند در حوزه فرش دستبافت بیفتد، برگزاری چنین نمایشگاهی است و بدتر از آن، اینست که جایی مثل موزه فرش این کار را انجام دهد. این کم هزینه ترین راهی است که می شود فرش دستبافت ایرانی را بعنوان یکی از مولفه های فرهنگ ایرانی نابود کرد.»
نمایی از درب ورودی نمایشگاه دائمی فرش، تابلو فرش و صنایع دستی