رنج مادر در تابلوهای نقاشی

رنج مادر در تابلوهای نقاشی

به گزارش پیلانو مادر و مهر مادری همواره یکی از سوژه های مهم تابلوهای نقاشی بوده است.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، مادر بودن را میتوان پاک ترین و مقدس ترین وظیفه ای دانست که به زن ها محول می شود. مادران در طول تاریخ همواره مهم ترین تأثیر را بر قلب و روح فرزندانشان گذاشته اند.
نقش مادر در جامعه همیشه مورد تکریم و توجه ویژه ای بوده است. در آثار هنری هم از قرون وسطی تا زمان کنونی، مادران یکی از سوژه های مهم محسوب می شده اند.
تابلوهای بی شماری با مبحث مادر در سبک های مختلف هنری همچون امپرسیونیسم و کوبیسم ترسیم شده است. در هر کدام از سبک های مختلف، جوهره اصلی مشترک است و آن عشق پاک مادر به فرزند است.
در ادامه این گزارش، با چند تابلو با مبحث مادر به انتخاب الجزیره آشنا می شوید:
تابلوهایی با مبحث مهر مادری از آغاز قرن هجدهم، بشکلی واقع گرایانه ترسیم شده اند همچون این آثار تابلویی از یک مادر و فرزندش اثر لئون ژان باسیل پرو، نقاش فرانسوی (۱۹۰۸ ـ ۱۸۳۲) است. این تابلو تصویری واقع گرایانه از یک مادر به همراه کودکش را نشان داده است. مادر در حال بوسیدن کودک است در حالیکه لوازم بافتنی و نخ کنار دستش قرار گرفته و درحال بافت لباسی برای کودکش است.

در قرن ۱۹ و دوره ویکتوریایی در اروپا، مادران ناچار می شدند فرزندان خویش را به صورت غیرقانونی به دنیا آورده و بعد به اجبار به بیمارستان های تخصصی کودکان بسپارند. این بیمارستان ها این گونه نوزادان را برای خدمت و بیگاری در آینده بزرگ می کردند.
همین مبحث سوژه بعضی از نقاشان آن دوره بوده است. یکی از تابلوهایی که با این مورد ترسیم شده تابلو زیر اثر هنری نلسون اونیل (۱۸۸۰ـ ۱۸۱۷) است.
در این تابلو چهره زنی که نوزادش را مقابل بیمارستان گذاشته و با او خداحافظی می کند، مبین رنج و اندوهی است که مادران در آن شرایط متحمل می شده اند.

تابلوی زیر به نام «مرد در دریا» اثر ونسان ون گوگ یکی از آثاری است که به صورت ویژه به نقش مادر می پردازد. هر چند نامش در ظاهر کمی عجیب و بی ارتباط است اما نام این اثر به مادری تنها و رنج دیده اشاره دارد که نوزادی را بغل گرفته و پدر نوزاد صیاد بوده و در دریا به سر می برد و مادر تنها با فرزندش نشسته است. این نقاشی در ارتباط با سبک امپرسیونیسم است.

مکتب کوبیسم از آغاز قرن بیستم با زیر پا گذاشتن خیلی از قوانین و قواعد طراحی پا گرفت و پابلو پیکاسو یکی از پیشگامان این سبک است.
پیکاسو ده ها اثر با مبحث مادر به سبک های متعدد دارد. یکی از آنها تابلو مادر و کودک است که در سال ۱۹۲۱ ترسیم کرده. این نقاشی بدن انسان را در پس زمینه ای غیرواقعی ترسیم کرده و احساسات مادر نسبت به کودکش را در اولویت قرار داده است.
بخشی از تابلوی کودک و مادر اثر پیکاسو