در گزارش پیلانو مطرح شد؛ اولویت های قزوه در صداوسیما چیست؟

در گزارش پیلانو مطرح شد؛ اولویت های قزوه در صداوسیما چیست؟

مدیر جدید دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما از نخستین حوزه هایی که به آنها ورود خواهد نمود سخن گفت.

علیرضا قزوه مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود صداوسیما که اخیرا آیین معارفه او برگزار شد درباره نخستین اقدام خود و حوزه ای که ورود خواهد نمود به خبرنگار مهر عنوان کرد: ما تلاش می نماییم به سمت استان ها برویم و موسیقی استانی را تقویت و حمایت بیشتری نماییم.
وی افزود: همینطور درباره موسیقی در حوزه بین الملل و موسیقی فارسی زبان ها هم کار خواهیم کرد و برای ما اهمیت دارد که بیشتر آنها را معرفی نماییم.
قزوه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره موسیقی هایی که برای بعضی از پیام های بازرگانی استفاده می شود و در حالت عادی در تلویزیون مجاز نمی باشد اظهار داشت: این حوزه هم از دغدغه های ماست و باید با بخش بازرگانی صحبت نماییم و ببینیم چه باید کرد.
علیرضا قزوه اخیرا حکم خویش را برای مدیریت دفتر شعر و موسیقی و سرود دریافت کرده است و روز سه شنبه هم در مراسم تودیع و معارفه درباره اتفاقاتی که باید رقم بخورد سخن گفت.

منبع: