در گزارش پیلانو مطرح شد؛ ارتباط جشنواره تجسمی فجر با اقتصاد هنر چیست؟

در گزارش پیلانو مطرح شد؛ ارتباط جشنواره تجسمی فجر با اقتصاد هنر چیست؟

پیلانو: دبیر رشته نگارگری چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معتقد می باشد اگر گالری ها با جشنواره تجسمی فجر همراه شوند اتصالی میان جامعه تجسمی و جشنواره ایجاد می شود که به رونق اقتصاد هنر می انجامد.

امیر طهماسبی دبیر رشته نگارگری چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره نحوه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر اظهار داشت: تابه حال این رویداد به دو شکل مختلف برگزار شده است. در دوره هایی رشته ها بصورت جداگانه داوری و آثار به معرض نمایش گذاشته شدند و در دوره های دیگری یک هیأت داوران تمام آثار رشته های مختلف را در کنار هم داوری و انتخاب کردند. در چنین نگاهی به طور معمول آثاری که جدیدتر هستند مورد توجه قرار می گیرد و رشته هایی مانند خوشنویسی و نگارگری چندان دیده نمی شدند.
وی بیان کرد: این که رشته های مختلف بصورت جداگانه داوری شوند امتیازاتی دارد؛ در همه جای دنیا برخی از گرایش های هنری بطور مستقل بررسی می شوند، بطورمثال موسیقی کلاسیک نمی تواند در کنار پاپ و جاز بررسی شود. وقتی رشته ها از یکدیگر مجزا هستند می توان آنها را بهتر بررسی کرد و بدین سان هنرمندان انگیزه بیشتری برای مشارکت دارند، چونکه می دانند اقبال دیده شدنشان بیشتر است.
طهماسبی در ادامه توضیح داد: به نظر من علاوه بر هنرمندانی که در فراخوان جشنواره شرکت می کنند باید از هنرمندان تراز اول که به طور معمول در جشنواره ها شرکت نمی کنند، دعوت به عمل آورد تا آثار آنها نیز در جشنواره حضور پیدا کنند. در این بخش می توان بدون جدا کردن رشته ها همه آثار را در کنار هم قرار داد و بدین سان آن نگاهی که به آن شیوه جهانی نزدیک تر است قابل اجراست. در این شیوه، علاوه بر بخش رقابتی یک بخش مدعو نیز وجود دارد که اگر بصورت مستمر و در همه سال ها اجرا شود این امکان را فراهم می آورد که کارهای حرفه ای هنرمندان در کنار یکدیگر دیده شده و بررسی شوند.

وی اشاره کرد: بنا بر این است که جشنواره ها نمی توانند برآورد فعالیت یک ساله هنر را در یک رشته نشان دهند، برای اینکه هنرمندانی هستند که اصولاً در رویدادها شرکت نمی کنند.
دبیر رشته نگارگری چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اضافه کرد: در عین حال، برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر ذاتاً رویداد مثبتی است برای اینکه کمک می نماید که هنرمندان جوان دیده شوند و آنها می توانند آثار خودرا به رقابت بگذارند.
وی با اشاره تأثیر مثبت ارتباط جشنواره فجر با اقتصاد هنر، اظهار داشت: در همه جای دنیا آثار تجسمی توسط گالری ها فروخته می شوند و معرفی آنها نیز توسط گالری ها است. اگر گالری های کشور به گونه ای با جشنواره همراه شوند اتصالی میان جامعه تجسمی و جشنواره ایجاد می شود. همین طور هنرمندانی که در جشنواره شرکت کرده اند و کارشان خوب است می توانند بخت نمایش آثار خود در گالری ها را پیدا کنند. این مسأله می تواند به اقتصاد هنر نیز کمک نماید. وقتی اثر هنری فروخته شود هم انگیزه به هنرمند می دهد و هم موجب می شود بتواند کارش را ادامه دهد.
این هنرمند درباره مخاطبان جشنواره هنرهای تجسمی فجر اظهار نمود: متأسفانه مخاطب عام چندان با رویدادهای هنری ارتباط ندارد، مگر آنکه بازدیدهایی از جانب مدارس و دانشگاه ها تدارک دیده شود. به طور معمول این رویدادها مخاطب خاصی دارد که خودشان هم در فضای هنری فعال می باشند. بدین سبب معرفی جشنواره در رسانه ها می تواند مؤثر باشد. البته به گونه ای که یک برنامه خاص برای جشنواره در نظر گرفته شود که نمایشگاه را به مردم نشان دهد و آنها را برای بازدید از نزدیک جلب نماید تا مردمی که فعالیت هنری ندارند نیز با این فضا آشنا گردند.
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مرحله فراخوان است و هنرمندان تا ۱۲ دی ماه فرصت دارند تا آثار خودرا به آدرس fajrtajasomi.ir ارسال نمایند. نمایش آثار این جشنواره ۱۵ بهمن ماه شروع می شود.

منبع: